Mīļie krāslavieši! Dāmas un kungi!

Ir pagājis pavisam mazs laika posms mūsu dzīvē, varbūt ne tas jaukākais posms, bet katrā ziņā mēs šovakar esam…

Lasīt vairāk

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ TIKA IZSKATĪTI SEKOJOŠI JAUTĀJUMI:

Lasīt vairāk

Ar š.g. 1.decembri Krāslavas novada domē strādā jauna deputāte - Vera Bīriņa (ZZS). V.Bīriņa stājās Aivara Umbraško (ZZS) vietā, kurš tika iecelts…

Lasīt vairāk

2009.gada 22.decemrī notika Nacionālās reģionālās attīstības padomes (NRAP) sēde ministra E.Zalāna vadībā, kurā tika apstiprināts īpaši atbalstāmo…

Lasīt vairāk

Šovakar raidījumā - G.Upenieks par Latgales plānošanas reģiona sēdi un “Mūsmāju” nākotni.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka un Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prāvesta Eduarda Voroņecka Ziemassvētku un…

Lasīt vairāk

Trešdien, 16.decembrī novada domi apmeklēja un ar domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku tikās Latvijas konsuls Baltkrievijas Republikā Margarita…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Sociālie pakalpojumi” informē , ka, ar šī gada 17. decembri sāk veikt elektrības norēķinu karšu nodošanu…

Lasīt vairāk

Šovakar raidījumā-

Ko mūsu deputāti redzēja Eiropas parlamentā Briselē, stāstīs domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks,

Lasīt vairāk

Tikšanās vietu krāslavieši nemaina! 1. janvārī plkst. 01.00 pilsētas laukumā Jaungada apsveikumi un svētku uguņošana! Novada dome pateicas galvenajam …

Lasīt vairāk

Sajā numurā lasiet:

- par trim notikušām domes sēdēm, kur tika apstiprināti jaunie pagastu pārvalžu vadītāji;

Lasīt vairāk

Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Jevtušoks Latvijas delegācijas sastāvā apmeklēja Eiropas Parlamentu…

Lasīt vairāk

Par godu Valsts policijas gadadienai, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē notika svinīgs pasākums. Šai pasākumā apbalvojumus saņēma virkne…

Lasīt vairāk

Tik priecīgi sauca bērni, kuri 29.decembrī kopā ar māmiņām, tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem bija atnākuši uz p/ a „Sociālie pakalpojumi” rīkoto…

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet-

 

Lasīt vairāk

Par ievērojamiem darba rezultātiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā novadā un sakarā ar Valsts policijas gadadienu, Krāslavas novada…

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 3.decembrī novada domē uz sanāksmi pirmo reizi bija sasaukti jaunievēlētie pagastu pārvalžu vadītāji. Darba sanāksmē tika risināti…

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet- nedēļas laikā notikušas divas domes ārkārtas sēdes,

Lasīt vairāk

25.novembrī Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju ārkārtas kopsapulcē tika ievēlēta Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome…

Lasīt vairāk

Piektdien, 27.novembrī portāls D-fakti publicējis interviju ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku. Žurnāliste Žanna Romanovska iztaujāja mēru…

Lasīt vairāk