Indras pagasts

Indras pagasta teritorijā dzīvo 1489 cilvēki. Cilvēku blīvums uz 1 km2 – 11,4. Pagasts apdzīvots diezgan neviendabīgi. Lielākā iedzīvotāju grupa dzīvo pagasta centrā Indrā un tuvākajā Indrai teritorijā tāpēc, ka šeit ir lielākas iespējas kooperēties iedzīvotājiem savā starpā, izpalīdzēt viens otram ar lauku apstrādes tehniku utt. Indras ciematā ir 7 daudzstāvu mājas, 54 “Līvānu” mājiņas, inženiertehniskās būves un apkalpes objektu kopums. Centrs ir labi sakopts, apstādīts ar zaļumiem.

Indras pagastā ir 37 mazie ciemi, kuros dzīvo 696 cilvēki, vairāk apdzīvotie no tiem ir Vaicuļevas ciems un Vaivodu ciems. Indras ciematā ir 25 ielas, garākās un blīvāk apdzīvotās ir Jubilejas iela un Blaževiča iela.

Indras pagastā pēc nacionālā sastāva dzīvo 182 latvieši, 864 baltkrievi, 265 krievi un 178 citas nacionalitātes cilvēki.

Indras pagastā no kopējā iedzīvotāju skaita 61,1 % ir pilsoņi (910 cilvēki), 37,9 % ir nepilsoņi (565 cilvēki) un 1,0 % ārvalstnieki (14 cilvēki).

Indras vidusskolā 2009./2010.m.g. mācās 134 skolēni.