Skip to main content

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās…

Lasīt vairāk

2021.gada 12.maijā  plkst. 14:00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk

1945. gada 8. maijā līdz ar nacionālsociālistiskās Vācijas kapitulāciju Eiropā beidzās Otrais pasaules karš un iestājās miers. Līdz ar to šī ir…

Lasīt vairāk

Novada pieaugušajiem iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties vakcinācijai pret Covid-19, kas tiks veikta 19. maijā Krāslavas kultūras namā (Rīgas ielā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome aicina darba devējus pieteikties Krāslavas novada domes finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasarā! Pieteikšanās no…

Lasīt vairāk

Domes ziņas

Krāslavas novada dome sveic novada iedzīvotājus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā!

Labu veselību, laimi ģimenes dzīvē, panākumus visos jūsu centienos!

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome sveic novada iedzīvotājus,

pareizticīgos un vecticībniekus,

Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos un novēl,

lai ģimenēs vienmēr valda siltums un miers,

priecīgas un labas domas! 

"KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES!"

Lasīt vairāk

2021.gada 29.aprīlī,  plkst. 14:00  tiek sasaukta Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk

2021.gada 22.aprīlī,  plkst. 14:00  tiek sasaukta Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Projektu ziņas

Projektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”  tika iesniegti trīs pieteikumi. Diemžēl viens pieteikums par dalību konkursā tika atsaukts.

Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija…

Lasīt vairāk

Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, Krāslavā, Indras ielā, tika atsākti tās pārbūves darbi.

Lasīt vairāk

Tuvākajā laikā SIA “Ošukalns” uzsāks pašvaldības ceļa “Ceļš uz Šķipu gateri” (Aulejas pagasts) pārbūves darbus. Darbi notiek projekta 3.3.1.0/20/I/003 “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras…

Lasīt vairāk

Lai gan muzeju pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu zāles apmeklētājiem vēl ir slēgtas, rosība muzejos nav apsīkusi.

Lasīt vairāk

Šobrīd veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā…

Lasīt vairāk

Informācija

Tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā no plkst. 6.00.

Tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 27. aprīlim plkst. 17.00, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv

Pieteikšanas veidlapa pielikumā.

Lasīt vairāk

SIA “Krāslavas nami” informē, ka sakarā ar katlumājas rekonstrukcijas darbiem 2021.gada 22.aprīlī no plkst.00:00 līdz plkst.24:00 tiks apturēta apkures un karstā ūdens apgādes nodrošināšana.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 

SIA „Krāslavas nami”

Lasīt vairāk

Robežnieku pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020.gadam  

apskatāms šeit

 

Lasīt vairāk

1. maijā no plkst. 8.00 Dīķu ielā Pavasara stādu, dēstu un sēklu gadatirdziņš.

Tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 26. aprīlim plkst.17.00, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv

Atgādinām, ka apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk
 2019.gada rudens

Digitālo darbu ,,Krāslavas un Dagdas novadu skolu jaunatne dziesmu un deju svētkos Rīgā 1960-2015” ir izveidojusi Krāslavas Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca ,,Jāņtārpiņi” ciešā sadarbībā ar Krāslavas NC bibliotēku (direktore…

Lasīt vairāk

Pirms gaidāmajām Lieldienu brīvdienām, no 2. līdz 5. aprīlim, Nacionālais veselības dienests (NVD) iedzīvotājiem atgādina par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām. Gaidāmo svētku laikā iedzīvotāji, gadījumos, kad  būs nepieciešama medicīniskā…

Lasīt vairāk