Skip to main content

Šķaunes pagasts, Bērziņu pagasts, Svariņu pagasts, Ķepovas pagasts – 1 slodze

 

Prasības pretendentiem/ -ēm:

- persona, kura ir Latvijas Republikas…

Lasīt vairāk

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina Krāslavas novada uzņēmējus un darba devējus 17. decembrī plkst. 11.00 – 13.45. piedalīties praktiskā…

Lasīt vairāk

2021.gada 2.decembrī, plkst. 13:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

Dagdas uzņēmums SIA „FRAVIA” paplašinās un aicina savā komandā jaunus darbiniekus: piecus būvizstrādājumu galdniekus darbam Dagdā un komandējumos…

Lasīt vairāk

2021.gada 25.novembrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

Domes ziņas

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

2021.gada 15.novembrī, plkst. 10:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina konkursu “Krāslavas novada Gada cilvēks” nominācijās „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā (2 nominācijas) un „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem…

Lasīt vairāk

Projektu ziņas

Straujiem soļiem tuvojas ne tikai gada nogale, bet arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros novembrī tiks uzsāktas Vecāku skolas fizisko aktivitāšu blokā paredzētās deju nodarbības bērniem, sākot ar 4 gadu…

Lasīt vairāk

Īstenoti vēl divi Iedzīvotāji veido savu vidi projekti pirmsskolā

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” uzsāk savu trešo periodu, jo tika pagarināts uz diviem mācību gadiem. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunizveidotajā Krāslavas novadā, 2021./2022. mācību gadā, projektā turpinās…

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” arī 2021./2022. mācību gadā turpina savu darbību, jo tika pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim, kā mērķauditorija šajā periodā tika iekļauti arī 1. – 4. klašu skolēni.

Lasīt vairāk

Informācija

2021. gada 26. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.30 Europe Direct Austrumlatgalē sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku organizē semināru "Dzimtas koks – savu dzimtas sakņu apzināšana" tiešsaistes platformā ZOOM.

Lasīt vairāk

26. novembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 Krāslavas amatniecības centrā, Pils ielā 10, Krāslavas iedzīvotājiem tiek organizēts seminārs „Lietotu mantu/priekšmetu/materiālu „Otrā dzīve””. Šis bezmaksas seminārs notiks, realizējot Latvijas-Lietuvas…

Lasīt vairāk

18. novembris ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena, kas ikvienam latvietim ir nozīmīgi svētki. Tos svinot, mēs viens otram sakām: “Daudz laimes, Latvija!” Mēs dzīvojam ļoti skaistā un brīvā zemē.

Mūsu valsts neatkarība, mūsu brīvība ir izcīnīta ar…

Lasīt vairāk

PA “Krāslavas Slimokase” paziņo, ka pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanas pakalpojuma apmaksu par 2022. gada I ceturksni būs jāveic pēc iepirkuma procedūras beigām, par to tiks paziņots vēlāk. Sekojiet Informācijai!

Lasīt vairāk

Lektore un pētniece Guna Spurava no Tamperes Universitātes Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju zinātņu fakultātes (Somijā) stāstīs par izmaiņām mediju vidē un mediju lietojumā digitālajā laikmetā, mākslīgā intelekta un algoritmu lomu digitālajos…

Lasīt vairāk

Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” līdz šī gada 12. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts izvērtēt pašvaldību sniegumu. Balsojot par, viņaprāt, ģimenēm draudzīgāko…

Lasīt vairāk

2021. gada novembrī Latgales reģiona uzņēmēji, to pārstāvji, ka arī topošie uzņēmēji tiek aicināti piedalīties semināros, kas tiek organizēti ar mērķi stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. Seminārus…

Lasīt vairāk