Skip to main content

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts ir izstrādājis dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamai dabas un…

Lasīt vairāk

2021.gada 29.jūlijā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros sāksies…

Lasīt vairāk

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziediundejo2021 organizatori un LMT kā ilggadējs svētku draugs, atbalstot Saulesvijas ceļa pasākuma…

Lasīt vairāk

Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām…

Lasīt vairāk

Domes ziņas

Zemes vienības daļas attēlojums kartē

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām…

Lasīt vairāk

2021.gada 6.jūlijā, plkst. 15:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

2021.gada 29.jūnijā,  plkst. 14:00  tiek sasaukta Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk

Amatnieku un kulinārā mantojuma meistaru atlases konkursam Krāslavas Amatniecības centra apsaimniekošanai tika iesniegti 5 pieteikumi. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja komisija piecu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Viktorija Lene, Ināra Dzalbe,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām…

Lasīt vairāk

Projektu ziņas

Krāslavas novada pašvaldība ar SIA “TAUPI” ir noslēgusi būvdarbu līgumu par saules kolektoru sistēmas izbūvi siltā ūdens sagatavošanai Krāslavas peldbaseina ēkas vajadzībām. Plānotie darbi tiek veikti projekta "Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana…

Lasīt vairāk

2021.gada 14.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un…

Lasīt vairāk

Maija beigās aiz Krāslavas Tūrisma informācijas centra parādījās jauns aktīvās atpūtas un izklaides objekts bērniem – šķēršļu josla “Meža taka”, ko aktīvi izmanto vietējie bērni un ciemiņi. Takā iekļautie pieci šķēršļu elementi (dēlīšu šķērslis, laipu…

Lasīt vairāk

Neskatoties uz vasaras karsto svēlmi un atvaļinājumu laiku, Raiņa ielā 25 veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš šobrīd:

Lasīt vairāk

Informācija

Tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā no plkst. 7.00.

Tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 29. jūlijam, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv

Pieteikšanas veidlapa pielikumā.

Lasīt vairāk

Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības “Kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā” (apstiprināta ar 24.11.2016.Krāslavas novada domes lēmumu (protokols Nr.14, 28§)  un pašvaldības izvirzītajām…

Lasīt vairāk

Informējam, ka sakarā ar profilaktisko remontdarbu veikšanu pilsētas katlu mājā un maģistrālo siltumtīklu hidraulisko pārbaudi, laika posmā no 2021. gada 26. jūlija līdz 2021. gada 8. augustam dzīvojamām mājām un objektiem tiks pārtraukta karstā ūdens…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz PII Pienenīte vadītāja amatu

Darba pienākumi:

Izglītības iestādes vadītāja pienākumi saskaņā ar Izglītības likuma 30.pantu.

Prasības pretendentiem:

- uz pretendentu neattiecas normatīvajos…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” informē, ka līdz vienotu saistošo noteikumu apstiprināšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada domē 15 ievēlēto deputātu saraksts alfabēta secībā:

Lasīt vairāk

Tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā no plkst. 15.00.

Tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 19. jūnijam, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv

Vietu skaits Ierobežots. Organizatori patur tiesības izvēlēties no saņemtajiem…

Lasīt vairāk