Krāslavas novada pašvaldība ar SIA “TAUPI” ir noslēgusi būvdarbu līgumu par saules kolektoru sistēmas izbūvi siltā ūdens sagatavošanai Krāslavas peldbaseina ēkas vajadzībām. Plānotie darbi tiek veikti projekta "Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana…

Lasīt vairāk

2021.gada 14.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un…

Lasīt vairāk

Maija beigās aiz Krāslavas Tūrisma informācijas centra parādījās jauns aktīvās atpūtas un izklaides objekts bērniem – šķēršļu josla “Meža taka”, ko aktīvi izmanto vietējie bērni un ciemiņi. Takā iekļautie pieci šķēršļu elementi (dēlīšu šķērslis, laipu…

Lasīt vairāk

Neskatoties uz vasaras karsto svēlmi un atvaļinājumu laiku, Raiņa ielā 25 veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš šobrīd:

Lasīt vairāk

Atklātā konkursa grantu shēmas mērķis ir veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, atbalstot komersantus jaunu biznesa ideju īstenošanā.

Lasīt vairāk

Šī gada 31. maijā atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām…

Lasīt vairāk

Šajā pavasarī Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros biedrības „Papardes zieds” darbinieki – sabiedrības veselības speciālisti,…

Lasīt vairāk

Aicinām jauniešus reģistrēties no 01.06.2021. līdz 11.06.2021. Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā “Jauniešu nodarbināšana 2021.gada vasaras periodā”.

Apkopots vakanču un darba pienākumu saraksts.

REĢISTRĀCIJAS FORMA

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros turpināsies plānotās fizisko aktivitāšu nodarbības  nūjošanā  (Robežnieku pagasts), kuras organizē biedrība “Cilvēka…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome, saskaņā ar veiktajām tirgus izpētēm, ir atsākusi  ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) aktivitātes. Aprīļa mēnesī biedrība “Papardes zieds”…

Lasīt vairāk

Ar Zivju fonda atbalstu 2021.gada laikā Krāslavas novada teritorijā tiks īstenoti divi projekti, kas saistīti ar zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumiem publiskajās ūdenstilpnēs un zivju resursu aizsardzības pasākumiem.

Lasīt vairāk

Tradicionālajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā šogad iesniegti 26 projekti, tai skaitā 12 ar īstenošanas vietu Krāslavā un 14 projekti - novada pagastos. Krāslavas pilsētā visaktīvākie ir…

Lasīt vairāk

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavas un Skaistas pagastos tiks pārbūvēti divi pašvaldības ceļu posmi,…

Lasīt vairāk

Projektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”  tika iesniegti trīs pieteikumi. Diemžēl viens pieteikums par dalību konkursā tika atsaukts.

Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija…

Lasīt vairāk

Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, Krāslavā, Indras ielā, tika atsākti tās pārbūves darbi.

Lasīt vairāk

Tuvākajā laikā SIA “Ošukalns” uzsāks pašvaldības ceļa “Ceļš uz Šķipu gateri” (Aulejas pagasts) pārbūves darbus. Darbi notiek projekta 3.3.1.0/20/I/003 “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras…

Lasīt vairāk

Lai gan muzeju pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu zāles apmeklētājiem vēl ir slēgtas, rosība muzejos nav apsīkusi.

Lasīt vairāk

Šobrīd veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz interešu grupu fizisko aktivitāšu nodarbību organizēšanu:

  • Pasākumu…
Lasīt vairāk