Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590). Projektu iesniegšana  no  2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 12. decembrim. Projektu konkurss attiecas uz…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros oktobra mēnesī tiks uzsāktas fizisko aktivitāšu nodarbības Krāslavas peldbaseinā - vingrošana ūdenī, kuras organizē…

Lasīt vairāk

Lai veicinātu reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu Latgalē, projekta “BELLA CULTURE” ietvaros 7.-8.septembrī tika organizētas apmācības vietējiem amatniekiem un uzņēmējiem. Mācību laikā dalībnieki ieguva jaunas zināšanas par…

Lasīt vairāk

Latgales uzņēmumi, kā arī pilsētas un pašvaldības, tiek aicināti pieteikties vebināru ciklam par digitalizācijas iespējām. Tiksimies četras oktobra ceturtdienas no plkst. 10:00 līdz 12:00:

7. oktobrī vebinārs “Biznesa procesu pārvaldība un plānošanas”;

Lasīt vairāk

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavas un Skaistas pagastā ir pārbūvēti divi pašvaldības ceļu posmi,…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros septembra mēnesī notiks plānotās fizisko aktivitāšu nodarbības nūjošanā (Krāslavas pils laukums), kuras organizē…

Lasīt vairāk

Noslēgumam tuvojas Indras ielas pārbūves darbi Krāslavā, kas tiek veikti Krāslavas novada pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības sadarbības projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome turpina īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā…

Lasīt vairāk

Pašā vasaras vidū Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā tika atklāts Krāslavas Amatniecības centrs, par ko tika sapņots jau daudzus gadus. Tas ierīkots vienā no pils kompleksa saimniecības ēkām – bijušajā šķūnī, kas pieslēdzas pils staļļiem; iedzīvotāji…

Lasīt vairāk

Projekta 3.3.1.0/20/I/003 “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā”  ietvaros ir pabeigti plānotie pašvaldības ceļa “Ceļš uz Šķipu gateri” (Aulejas pagasts)…

Lasīt vairāk

Grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā Krāslavā darbu uzsācis Amatniecības centrs. Centrā pastāvīgi darbosies keramikas, kulinārā mantojuma, kokapstrādes un aušanas (rokdarbu) meistari. Ikviens tiek laipni gaidīts ne tikai apskatīt amatnieku un mākslinieku…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība ar SIA “TAUPI” ir noslēgusi būvdarbu līgumu par saules kolektoru sistēmas izbūvi siltā ūdens sagatavošanai Krāslavas peldbaseina ēkas vajadzībām. Plānotie darbi tiek veikti projekta "Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana…

Lasīt vairāk

2021.gada 14.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un…

Lasīt vairāk

Maija beigās aiz Krāslavas Tūrisma informācijas centra parādījās jauns aktīvās atpūtas un izklaides objekts bērniem – šķēršļu josla “Meža taka”, ko aktīvi izmanto vietējie bērni un ciemiņi. Takā iekļautie pieci šķēršļu elementi (dēlīšu šķērslis, laipu…

Lasīt vairāk

Neskatoties uz vasaras karsto svēlmi un atvaļinājumu laiku, Raiņa ielā 25 veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš šobrīd:

Lasīt vairāk

Atklātā konkursa grantu shēmas mērķis ir veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, atbalstot komersantus jaunu biznesa ideju īstenošanā.

Lasīt vairāk

Šī gada 31. maijā atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām…

Lasīt vairāk

Šajā pavasarī Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros biedrības „Papardes zieds” darbinieki – sabiedrības veselības speciālisti,…

Lasīt vairāk