Šī gada 10.jūnijā Krāslavas romu biedrība noslēdza līgumu ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju par projekta „Motivācijas pasākumu organizēšana čigānu (romu) bērniem un jauniešiem Krāslavas novadā” īstenošanu.

 

Lasīt vairāk

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir uzsākta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas vakara vidusskolā” īstenošana, kuru finansē Eiropas Reģionālais attīstības…

Lasīt vairāk

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Krāslavā, ko veica SIA „BĀRA” faktiski pabeigta. Tiek gatavota projekta izpilddokumentācija.

Pilnā sparā turpinās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ERAF projekta „Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Lai nodrošinātu…

Lasīt vairāk

Uzņēmējiem ir iespēja izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu darba vides risku novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādē un nodarbināto informēšanā par darba aizsardzības jautājumiem.

Lasīt vairāk

Vakardien - 12.augusta, Daugavpilī, notikušajā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "LATLIT TRAFFIC" projekta Vadības Komitejas sanāksmē piedalījās visu 15 projekta partneru (Ludzas, Rēzeknes, Viļānu, Maltas, Preiļu, Daugavpils, …

Lasīt vairāk

Atsaucoties uz Latgales reģiona interesi par sociālo programmu Labklājība, kas dod iespēju grūtībās nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem iegādāties preces bez uzcenojuma, tiek uzsākta tās realizācija Latgalē. Sākot ar šī gada 11.augustu pieteikties dalībai…

Lasīt vairāk

Pirmdien, 10.augustā, plkst.13.00 Dagdas Tautas namā notiks seminārs “Finanšu piesaistes iespējas uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās”, informē Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) speciālists Oskars…

Lasīt vairāk