Ūdens atdzelžošanas stacijā Rīgas ielā tiek veikti uzstādītu iekārtu regulēšanas darbi. Turpinās ūdens pārbaude. SKADA programma noregulēta un gatava darbam.

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” ietvaros izstrādā Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. – 2017.gadam,

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome informē, ka projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, ko šogad otro reizi organizē Krāslavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij”,

Lasīt vairāk

Šogad jau otro gadu Krāslavas novada iedzīvotājiem ir iespēja īstenot savas iniciatīvas tuvākās apkārtnes un vides labiekārtošanai, piedaloties projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un saņemot finansējumu savu ideju ieviešanai!

Lasīt vairāk

VAS „Hipotēku un zemes banka” sadarbībā ar Krāslavas novada domi un novada avīzi „Ezerzeme” izsludina projektu konkursu, kurā aicina piedalīties ikvienu Krāslavas novada iedzīvotāju – fiziskas, juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas un neformālās…

Lasīt vairāk

Daugavpils Universitātē (DU) kopš 2009. gada jūlija tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”. Tā mērķis ir palielināt DU doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu

Lasīt vairāk

Ar saknēm augam debesīs, jo katram cilvēkbērnam ir svarīgi caur piederību savai kultūrai iepazīt citu kultūru dažādību - stāsta Daugavpils 12.vidusskolas audzēkne Inga Baltace.

 

Lasīt vairāk

Turpinot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas-Lietuvas austrumu pierobežas reģionos” aktivitātes, Krāslavas novada dome aicina piedalīties diskusijā

Lasīt vairāk

AS ”Per Aarsleff” turpina būvniecību ūdens atdzelžošanas stacijā Rīgas ielā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Sārtlokos”.

Ūdens atdzelžošanas stacijā tika veikta rezervuāru tīrīšana,

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos pedagogu atbalsta saņemšanai projektā ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakaktivitātes

Lasīt vairāk

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Lasīt vairāk

Novada domē no 10.februāra līdz 10.martam izvietoti informatīvie stendi, kas izgatavoti saskaņā ar Baltkrievijas - Latvijas - Lietuvas

Lasīt vairāk

Līdz 26. februārim Krāslavas novada jaunieši tiek aicināti piedalīties eseju konkursā, aprakstot savu redzējumu par vides saglabāšanas problēmām, par ilgtspējīgu dzīves vides veidošanu

Lasīt vairāk

Šogad jau otro gadu Krāslavas novada iedzīvotājiem ir iespēja īstenot savas iniciatīvas tuvākās apkārtnes un vides labiekārtošanai, piedaloties projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un saņemot nelielu finansējumu savu ideju ieviešanai!

Lasīt vairāk

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) ietvaros aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums…

Lasīt vairāk

Šajā gadā Krāslavas novada dome iesaistās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 līdzfinansētā projekta „Zaļās investīcijas” īstenošanā, kura aktivitātes paredz, zaļi investējot, veidot

Lasīt vairāk

Jaunā 2010.gada pirmais mēnesis izdevies patiesi auksts. Taču, neskatoties uz to, būvdarbi, kas saistīti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, 2.kārta”, turpinās.

Lasīt vairāk

No 2009.gada maija Krāslavas novada dome ievieš Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā”, kura ietvaros tika veikta četru dabaszinātņu…

Lasīt vairāk

2009.gada 1.decembrī, projekta „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) ietvaros, Krāslavā un Zarasos (Lietuva) izsludināja jauniešu fotogrāfiju un suvenīru komplektu ideju…

Lasīt vairāk

Šī gada 16.janvārī Lielvārdē notika visu KNHM Latvijas partneru un projektu gada pasākums, kurā Krāslavas novadu pārstāvēja fonda koordinatore Ināra Dzalbe, žūrijas priekšsēdētāja Ineta Danovska, kā arī projektu „Zirga ezera krasta labiekārtošana…

Lasīt vairāk