Par godu Valsts policijas gadadienai, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē notika svinīgs pasākums. Šai pasākumā apbalvojumus saņēma virkne policistu, viņu vidū arī mūsu novadā strādājošie.

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet-

 

Lasīt vairāk

Par ievērojamiem darba rezultātiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā novadā un sakarā ar Valsts policijas gadadienu, Krāslavas novada dome izteica pateicību

Lasīt vairāk

Sajā numurā lasiet:

- par trim notikušām domes sēdēm, kur tika apstiprināti jaunie pagastu pārvalžu vadītāji;

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 3.decembrī novada domē uz sanāksmi pirmo reizi bija sasaukti jaunievēlētie pagastu pārvalžu vadītāji. Darba sanāksmē tika risināti pārsvarā organizatoriskie jautājumi.

Lasīt vairāk

Šajā raidījumā redzēsiet- nedēļas laikā notikušas divas domes ārkārtas sēdes,

Lasīt vairāk

Piektdien, 27.novembrī portāls D-fakti publicējis interviju ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku. Žurnāliste Žanna Romanovska iztaujāja mēru par to,

 

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 26.novembrī novada domes priekšsēdētājs tikās ar Polijas Republikas prezidenta padomnieku Mihalu Dvorčiku (Michal Dworczyk). Vizīte netika iepriekš plānota,

Lasīt vairāk

26.novembrī notika novada domes ārkārtas sēde.

Sēdes darba kārtība:

Lasīt vairāk

Lai skaidrotu iedzīvotāju tiesības izmantot pašvaldību piedāvāto sociālo palīdzību, Labklājības ministrija sagatavojusi pārskatāmu informāciju.

 

Lasīt vairāk

25.novembrī Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju ārkārtas kopsapulcē tika ievēlēta Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome piecu padomes locekļu sastāvā:

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome, pamatojoties uz 2009.gada 23.jūlija „Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu” un Krāslavas novada domes 2009.gada 24.novembra lēmumu „Par publiskās apspriešanas rīkošanu”, paziņo,

Lasīt vairāk

24.novembrī novada domes ārkārtas sēdē tika iecelti pagastu pārvalžu vadītāji.

Par Aulejas pagasta pārvaldes un Kombuļu pagasta pārvaldes vadītāju kļuva Aivars Umbraško.

Lasīt vairāk

2009.gada 24.novembrī plkst.14:10 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde. Sēdes darba kārtība:

 

Lasīt vairāk

"Es atkal par tevi dziedu, mana Tēvu zeme"

notika Krāslavas kultūras namā 17.novembrī

 

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lāčplēša dienas svinīgie pasākumi Krāslavā.

Lasīt vairāk

Sajā numurā lasiet:

Intervija ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku.

Lasīt vairāk

12.novembrī notika kārtējā Krāslavas novada domes sēde.

Sēdes darba kārtība:

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome 29.10.2009. pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.11, #20) pilnveidot Krāslavas novada Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas…

Lasīt vairāk

Lāčplēša dienas atceres pasākumos iedegsim svecītes un pieminēsim mūsu tautas brīvības cīņu varoņus.

Kamēr pastāvēs latviešu tauta, pastāvēs Lāčplēša diena.

Sveicam svētkos šodienas karavīrus, ......

Lasīt vairāk