Svarīgākie notikumi, kas tika reģistrēti Krāslavas RPP laika periodā no 2008.gada 8.aprīļa līdz 2008.gada 15.aprīlim.

Lasīt vairāk

13.aprīlī Krāslavas sporta skolā notika turnīrs galda tenisā. Šogad tas izcēlās ar lielu dalībnieku skaitu no Krāslavas, Dagdas, Šķeltovas, Izvaltas, Andzeļiem, Kaplavas un Priežmalas.

Lasīt vairāk

13.aprīlī Krāslavas sporta skolā notika turnīrs galda tenisā. Šogad tas izcēlās ar lielu dalībnieku skaitu no Krāslavas, Dagdas, Šķeltovas, Izvaltas, Andzeļiem, Kaplavas un Priežmalas.

Lasīt vairāk

24.aprīlī plkst. 18.00 Kultūras namā mazajā zālē (2.stāva) notiks biedrības “Auto - moto sports” dibinātāju sapulce.

Lasīt vairāk

24.aprīlī plkst. 18.00 Kultūras namā mazajā zālē (2.stāva) notiks biedrības “Auto - moto sports” dibinātāju sapulce.

Lasīt vairāk

Latvijas Republikas Iekšlietu, Vides un Zemkopības ministrija aicina Jūs nepieļaut kūlas dedzināšanu Latvijas pilsētās un pagastos.

Lasīt vairāk

Latvijas Republikas Iekšlietu, Vides un Zemkopības ministrija aicina Jūs nepieļaut kūlas dedzināšanu Latvijas pilsētās un pagastos.

Lasīt vairāk

Krāslavas kultūras namā 10.maijā notiks festivāls „Lai savāktu prieka zeltu”.

Lasīt vairāk

Par Interreg IIIA projekta SIV-110 „Jaunas pārrobežu iniciatīvas kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā” norisi.

Lasīt vairāk

Krāslavas kultūras namā 10.maijā notiks festivāls „Lai savāktu prieka zeltu”.

Lasīt vairāk

Par Interreg IIIA projekta SIV-110 „Jaunas pārrobežu iniciatīvas kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā” norisi.

Lasīt vairāk

Zemkopības ministrija aicina jauniešus, izvēloties savu nākamo specialitāti, apgūt kādu no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomām. Topošajiem jaunajiem speciālistiem valsts piedāvā dažādas atbalsta iespējas jaunas…

Lasīt vairāk

7.aprīlī publiski izskanēja priekšlikums aizliegt vecākiem pašiem izvēlēties saviem bērniem skolu. Tāpat tiek ierosināts ar likumu noteikt, ka pamatskola jāapmeklē pašvaldībā, kurā ģimene mitinās.

Lasīt vairāk

Zemkopības ministrija aicina jauniešus, izvēloties savu nākamo specialitāti, apgūt kādu no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomām. Topošajiem jaunajiem speciālistiem valsts piedāvā dažādas atbalsta iespējas jaunas…

Lasīt vairāk

7.aprīlī publiski izskanēja priekšlikums aizliegt vecākiem pašiem izvēlēties saviem bērniem skolu. Tāpat tiek ierosināts ar likumu noteikt, ka pamatskola jāapmeklē pašvaldībā, kurā ģimene mitinās.

Lasīt vairāk

VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa aicina nodokļu maksātājus uz semināru.

Lasīt vairāk

Svarīgākie notikumi, kas tika reģistrēti Krāslavas RPP laika periodā no 2008.gada 31.marta līdz 2008.gada 8.aprīlim.

Lasīt vairāk

VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa aicina nodokļu maksātājus uz semināru.

Lasīt vairāk

Svarīgākie notikumi, kas tika reģistrēti Krāslavas RPP laika periodā no 2008.gada 31.marta līdz 2008.gada 8.aprīlim.

Lasīt vairāk

Rēzeknē, 2008.gada 19.aprīlis Valsts Robežsardzes koledžā, Zavoloko ielā 8 notiks Latvijas Ģimeņu Sporta festivāls.

Lasīt vairāk