Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” projekta “Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos” ietvaros uzsāk Rāznas nacionālā…

Lasīt vairāk

Svarīgākie notikumi, kas tika reģistrēti Krāslavas RPP laika periodā no 2008.gada 26.augusta līdz 2008.gada 2.septembrim.

Lasīt vairāk

Šī gada 16.septembrī VA ,,Tehnisko palīglīdzekļu centra'' Daugavpils nodaļas speciālisti pieņems apmeklētājus: Krāslavā, Grāfa Plātera ielā 6 (Krāslavas novada sociālā dienestā) 11.00 – 14.00.

Lasīt vairāk

Svarīgākie notikumi, kas tika reģistrēti Krāslavas RPP laika periodā no 2008.gada 26.augusta līdz 2008.gada 2.septembrim.

Lasīt vairāk

Šī gada 16.septembrī VA ,,Tehnisko palīglīdzekļu centra'' Daugavpils nodaļas speciālisti pieņems apmeklētājus: Krāslavā, Grāfa Plātera ielā 6 (Krāslavas novada sociālā dienestā) 11.00 – 14.00.

Lasīt vairāk

No 8. līdz 13.septembrim Latvijā norisināsies par tradīciju kļuvusī ZAĻĀ PUNKTA NEDĒĻA, kuras laikā notiks Baltijā modernākās plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcas atklāšana, gigantiskā pūķa Krāmendorfa piezemēšanās Stacijas laukumā un izglītības…

Lasīt vairāk

No 8. līdz 13.septembrim Latvijā norisināsies par tradīciju kļuvusī ZAĻĀ PUNKTA NEDĒĻA, kuras laikā notiks Baltijā modernākās plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcas atklāšana, gigantiskā pūķa Krāmendorfa piezemēšanās Stacijas laukumā un izglītības…

Lasīt vairāk

Esiet sirsnīgi sveicināti Zinību dienā! Zinātne veidojas no faktiem, tāpat kā māja no ķieģeļiem; tikai faktu pārbagātība vēl nav zinātne, tāpat kā ķieģeļu kaudze vēl nav māja. /Anrī Puankarē, franču matemātiķis/

Lasīt vairāk

Atgriežoties skolā septembrī, šķitīs, ka vasara ir bijis viens īss mirklis un ka skolas dzīve, mācības, sačukstēšanās stundās, klaigas starpbrīžos, cīņa par izdzīvošanu ēdnīcā utt. nemaz nebūtu pārtrūkušas.

Lasīt vairāk

Esiet sirsnīgi sveicināti Zinību dienā! Zinātne veidojas no faktiem, tāpat kā māja no ķieģeļiem; tikai faktu pārbagātība vēl nav zinātne, tāpat kā ķieģeļu kaudze vēl nav māja. /Anrī Puankarē, franču matemātiķis/

Lasīt vairāk

Jaunā mācību gada sākums ir 1.septembrī plkst. 9:00 sekojošās Krāslavas novada izglītības iestādēs:

Lasīt vairāk

Atgriežoties skolā septembrī, šķitīs, ka vasara ir bijis viens īss mirklis un ka skolas dzīve, mācības, sačukstēšanās stundās, klaigas starpbrīžos, cīņa par izdzīvošanu ēdnīcā utt. nemaz nebūtu pārtrūkušas.

Lasīt vairāk

Jaunā mācību gada sākums ir 1.septembrī plkst. 9:00 sekojošās Krāslavas novada izglītības iestādēs:

Lasīt vairāk

28.augustā Krāslavas novada Lielās Talkas koordinatori piedalījās Lielās Talkas koordinatoru sanāksmē Rīgā.

Lasīt vairāk

VID Latgales reģionālā iestāde atgādina visām pašvaldībām (pilsētu domēm un pagasta padomēm), kā arī kapitālsabiedrībām ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļām, ka pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, iesniegt…

Lasīt vairāk

28.augustā Krāslavas novada Lielās Talkas koordinatori piedalījās Lielās Talkas koordinatoru sanāksmē Rīgā.

Lasīt vairāk

VID Latgales reģionālā iestāde atgādina visām pašvaldībām (pilsētu domēm un pagasta padomēm), kā arī kapitālsabiedrībām ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļām, ka pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, iesniegt…

Lasīt vairāk

“Krāslavas rajona fotokonkursu 2008” organizē Krāslavas rajona padome, ar mērķi panākt efektīvu Krāslavas rajona sadzīves, kultūras, vides, arhitektūras mantojuma saglabāšanu fotogrāfijās un nodošanu nākamajām paaudzēm kā nezūdošu liecību par pagātni.

Lasīt vairāk

“Krāslavas rajona fotokonkursu 2008” organizē Krāslavas rajona padome, ar mērķi panākt efektīvu Krāslavas rajona sadzīves, kultūras, vides, arhitektūras mantojuma saglabāšanu fotogrāfijās un nodošanu nākamajām paaudzēm kā nezūdošu liecību par pagātni.

Lasīt vairāk

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 85 gadu jubilejas svinības notiks 2008.gada 20.septembrī.

Lasīt vairāk