Krāslavas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 5.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Konkursa norisi Krāslavas pašvaldībā organizē…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros otrajā…

Lasīt vairāk

SIA "Krāslavas nami" informē, ka laika periodā no 2022.gada 26.aprīļa līdz 2022.gada 2.maijam tiks veikta maģistrālo ūdensvadu profilaktiskā dezinfekcija, sakarā ar ko minētajā laika posmā ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša.

Informējam,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros notiek daudz un dažādi pasākumi plašam interesentu lokam un dažādām mērķa grupām. Nodarbības ir bezmaksas un šobrīd…

Lasīt vairāk

Aicinām ikvienu domubiedru grupu, kam ir vēlme uzlabot dzīves vidi Krāslavas novadā, piedalīties projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”!

Konkursa rīkotājs: Krāslavas novada pašvaldība.

Konkursa mērķis: paaugstināt Krāslavas novada…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz interešu grupu fizisko aktivitāšu nodarbību organizēšanu:

  • Pasākum…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties darba devējus finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasarā!

Pieteikšanās no 05.04.2022. līdz 09.05.2022.

Kādi varbūt darba devēji?

  • Pašvaldības iestādes.
  • Struktūrvienības.
  • Pagastu pārvaldes.

Kād…

Lasīt vairāk

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2022.gada 29.aprīlī  plkst.10.00, saskaņā ar izsoles noteikumiem notiks nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.33, Aronsona ielā 12, Krāslavā, 57,9m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15%…

Lasīt vairāk

10. martā Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā notika seminārs jauniešiem “Kā pelnīt ar savu hobiju?” Biedrība “SPIIKIIZI” Rīgā   saistībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu, īstenojot projektu “Kā pelnīt ar savu hobiju?”, piedāvāja…

Lasīt vairāk

KRĀSLAVAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS PULCIŅU AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE - KONKURSS

Lasīt vairāk

2022. gada 27. martā plkst.03.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu) Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.

Tā kā Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz…

Lasīt vairāk

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” informē, ka Veselības inspekcija noteikusi Krāslavas novadā pa Vecdomes ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim atkārtotas īpašās normas:

  • dzelzs saturam 1,1 mg/l,
  • mangāna saturam 0,123 mg/l,
  • duļkainības…
Lasīt vairāk

Pastiprinoties Covid-19 pandēmijas negatīvajai ietekmei uz Latvijas Pasta darbību līdz 2022.gada 28.martam Krāslavas novada Bērziņu pagasta iedzīvotāji pasta pakalpojumus varēs saņemt pēc pieprasījuma pie pastnieka savā dzīvesvietā vai apmeklēt tuvāko…

Lasīt vairāk

SIA “Krāslavas nami” informē, ka sākot no 2022.gada aprīļa sadzīves atkritumi no privātmājām, kas atrodas Krāslavas pilsētas robežās,tiks savākti vienu reizi divās nedēļās.

Mainās tikai sadzīves atkritumu izvešanas grafiks, bet atkritumu savākšanas…

Lasīt vairāk

2022.gada 24.martā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā).

Lasīt vairāk