No 2011.gada 28.februāra līdz 2011.gada 31.martam Daugavpils novada dome organizē dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāna 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

Lasīt vairāk

Kopš 2010.gada novembra sekmīgi ir ritējis darbs pie Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības koncepcijas izstrādes. Koncepcija tiek izstrādāta teritorijai,

Lasīt vairāk

Daugavpils un Krāslavas novada Dome uzaicina visus interesentus izteikt viedokli par iespēju izveidot nacionālo parku aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” un dabas parka „Daugavas loki” vietā.

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu, no 9. līdz 29. augustam noritēja Krāslavas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas

 

Lasīt vairāk

No 2010. gada 19. marta līdz 19. maijam Krāslavas novada dome novada attīstības programmas izstrādes ietvaros

Lasīt vairāk