Krāslavas novada dome turpina īstenot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu „Harmoniskā pārrobežu sadarbība

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome š.g. 2.novembrī parakstīja vienošanos par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības attīstības projektiem Kaplavas, Kombuļu un Izvaltas ciemos.

Lasīt vairāk

2009.gada martā Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Ūdensserviss K” iesniedza projekta iesniegumu atklātajam konkursam 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros. Projekta iesniegums guva LR Vides ministrijas atbalstu un š.g. 27.oktobrī Krāslavas novada pašvaldības…

Lasīt vairāk

Patreiz tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam, projekts LLI-050 “Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā”.

Lasīt vairāk

A/S „Per Aarsleff” turpina veikt būvdarbus, saskaņā ar līgumu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Krāslavā”, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība…

Lasīt vairāk

Līdz šim lielākais apstiprinātais pārrobežu projekts Krāslavas vēsturē, kas tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Zarasu pašvaldību Lietuvā kopš šī gada februāra, ir projekts LLI – 046 „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās…

Lasīt vairāk

27. oktobrī plkst. 10.00 Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 mērķstipendiātu praktiskā konference.

Lasīt vairāk

Nekad nebijām domājuši, ka mēs – Krāslavas pamatskolas Skolēnu padomes dalībnieki - varam būt tik aktīvi un spējam paveikt tik daudz!

2008./2009.mācību gadā kļuvām nopietnāki un nolēmām, ka mums vajag papildināt Skolēnu padomes tehnisko bāzi.

Lasīt vairāk

Projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros ir izsludināts projekta logotipu konkurss Latgales skolu skolēniem. Izstrādātajam projekta logo, kas tiks izmantots projekta un informatīvajos materiālos, jāveicina projekta…

Lasīt vairāk

Ludzas krievu biedrība ”Nasliedije” sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku un Rakstnieku un publicistu starptautisko asociāciju ir uzsākuši projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” īstenošanu.

Projekta…

Lasīt vairāk

Š.g. 9.oktobrī Krāslavā notika kārtējā projekta „Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LATLIT TRAFFIC) Vadības Komitejas sēde.

Lasīt vairāk

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

Lasīt vairāk

Fizisko aktivitāšu un rotaļu laukums ir vieta, kur bērni pavada savu brīvo laiku, apgūst jaunas prasmes un zināšanas svaigā gaisā, spēlējas, attīstās un atpūšas. Rotaļu un fizisko aktivitāšu laukums ir nepieciešams mūsu bērniem, tāpēc ļoti svarīgi,

Lasīt vairāk

Kopš 2008.gada nogales Krāslavas novada dome piedalās Latgales plānošanas reģiona īstenotajā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projektā „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” iniciatīvas grupa „Dāmas labākajos gados” konkursa „Iedzīvotaji veido savu vidi” ietvaros ar fonda „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” („Karaliskā Holandiešu Viršu biedrība”) un Krāslavas novada domes…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pašvaldību vadītāji un darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Trondelāgas reģionu Norvēģijā, informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.

 

Lasīt vairāk

Šīs vasaras pēdējā dienā, 31. augustā iniciatīvas grupa „Pienenīte” rīkoja atjaunotā sporta laukuma prezentāciju. Projekts „PII „Pienenīte” audzēkņu dzīves kvalitātes uzlabošana” tika realizēts, pateicoties

Lasīt vairāk

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” šī gada 17.septembrī, plkst.13:00, Krāslavā, Skolas ielā 7 organizē semināru „Projektu plānošana un pieteikumu sagatavošana Leader programmas ietvaros”, lūdzam pieteikties semināram līdz 16.09.2009., zvanot uz tālr.:…

Lasīt vairāk

SFL Jaunatnes programma sniedz atbalstu mazu grantu veidā (summas no 500 EUR līdz 2000 EUR) jaunatnes NVO, kas savā projekta pieteikumā apliecinājušas spēju un skaidru izpratni par to, kā savā novadā veicinās ilgtspējīgu attīstību, jaunatnes sociālo un…

Lasīt vairāk

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LATLIT TRAFFIC) ietvaros š.g. 11.septembrī Lietuvas pilsētā Utenā…

Lasīt vairāk