Uzņēmējiem ir iespēja izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu darba vides risku novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādē un nodarbināto informēšanā par darba aizsardzības jautājumiem.

Lasīt vairāk

Vakardien - 12.augusta, Daugavpilī, notikušajā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "LATLIT TRAFFIC" projekta Vadības Komitejas sanāksmē piedalījās visu 15 projekta partneru (Ludzas, Rēzeknes, Viļānu, Maltas, Preiļu, Daugavpils, …

Lasīt vairāk

Atsaucoties uz Latgales reģiona interesi par sociālo programmu Labklājība, kas dod iespēju grūtībās nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem iegādāties preces bez uzcenojuma, tiek uzsākta tās realizācija Latgalē. Sākot ar šī gada 11.augustu pieteikties dalībai…

Lasīt vairāk

Pirmdien, 10.augustā, plkst.13.00 Dagdas Tautas namā notiks seminārs “Finanšu piesaistes iespējas uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās”, informē Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) speciālists Oskars…

Lasīt vairāk