Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 līdzfinansētās projekta „Zaļās investīcijas” aktivitātes paredz, zaļi investējot, veidot pievilcīgu un

Lasīt vairāk

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” informē, ka aprīļa vidū noslēdzās pagājušā gada augustā uzsāktais pirmā projektu konkursa LEADER programmas projektu sagatavošanas un vērtēšanas cikls.

Lasīt vairāk

Turpinot īstenot projektu LLI-006 „Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LATLIT TRAFFIC),

Lasīt vairāk

Ir izvērtēti projekti, kuri tika iesniegti Hipotēku bankas projektu konkursā „Mēs paši”- informēja Hipotēku bankas Krāslavas filiāles vadītāja Iluta Nartiša. Krāslavas novadā savus projektus bija

Lasīt vairāk

Maija sākumā Krāslavas novada Ezerkalna ciemā ir uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas būvdarbi. Rekonstrukcijas darbus veic Līgumsabiedrība „KN”,

Lasīt vairāk

Šā gada aprīlī turpinās darbi pie jauno NAI un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta, (Krāslavas pilsēta)” ietvaros.

Lasīt vairāk

Labdarības portāls Labiedarbi.lv, kas veidots sadarbībā ar SMScredit.lv un Draugiem.lv, aprīlī uzsāk ilgtermiņa labdarības projektu, lai finansiāli atbalstītu un veicinātu

Lasīt vairāk

Pēc Lieldienām ir uzsākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi Mazajā Tirgus ielā Krāslavā, kas atrodas pilsētas kultūrvēsturiskajā centrā un ir daļa no 18.gadsimta valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome, turpinot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam līdzfinansētā projekta „Zaļās investīcijas” (Green Investments) īstenošanu, š.g. 23.aprīlī rīko

Lasīt vairāk

Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Polockas pilsētas izpildkomiteju (Baltkrievija) realizē INTERREG IIIA programmas projektu „Bella Dvina - ceļojums cauri

Lasīt vairāk

Krāslava un Zarasi jauniešu fotogrāfijās

Pērnā gada nogalē tika izsludināts fotokonkurss jauniešiem „Manas pierobežas pilsētas tēls”, ar mērķi veikt mākslinieciski kvalitatīvu Krāslavas un Zarasu

Lasīt vairāk

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem ir atsākti Rīgas ielas posma no Miesnieku līdz Daugavas ielai rekonstrukcijas darbi. Līdz aprīļa beigām ir plānots veikt visus atlikušos darbus -

Lasīt vairāk

Ūdens atdzelžošanas stacijā Rīgas ielā tiek veikti uzstādītu iekārtu regulēšanas darbi. Turpinās ūdens pārbaude. SKADA programma noregulēta un gatava darbam.

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” ietvaros izstrādā Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. – 2017.gadam,

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome informē, ka projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, ko šogad otro reizi organizē Krāslavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij”,

Lasīt vairāk

Šogad jau otro gadu Krāslavas novada iedzīvotājiem ir iespēja īstenot savas iniciatīvas tuvākās apkārtnes un vides labiekārtošanai, piedaloties projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un saņemot finansējumu savu ideju ieviešanai!

Lasīt vairāk

VAS „Hipotēku un zemes banka” sadarbībā ar Krāslavas novada domi un novada avīzi „Ezerzeme” izsludina projektu konkursu, kurā aicina piedalīties ikvienu Krāslavas novada iedzīvotāju – fiziskas, juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas un neformālās…

Lasīt vairāk

Daugavpils Universitātē (DU) kopš 2009. gada jūlija tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”. Tā mērķis ir palielināt DU doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu

Lasīt vairāk

Ar saknēm augam debesīs, jo katram cilvēkbērnam ir svarīgi caur piederību savai kultūrai iepazīt citu kultūru dažādību - stāsta Daugavpils 12.vidusskolas audzēkne Inga Baltace.

 

Lasīt vairāk

Turpinot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas-Lietuvas austrumu pierobežas reģionos” aktivitātes, Krāslavas novada dome aicina piedalīties diskusijā

Lasīt vairāk