2010.gada 8.jūnijā Krāslavas novada dome ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru aktivitātes 3.1.4.3. ietvaros parakstīja vienošanos par projekta „Krāslavas pilsētas PII „Pīlādzītis”

Lasīt vairāk

Krāslavas novada Skaistas ciemā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu ir uzsākti darbi pie ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecības un tehnoloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome šī gada 01.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/014 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta „Krāslavas pils kompleksa pielāgošana

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome īsteno ELFLA projektu „Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas uzlabošanai Krāslavas novadā”, kas tika iesniegts pagājušajā gadā Krāslavas

Lasīt vairāk

Viens no diviem projektiem, ko šobrīd īsteno Krāslavas novada dome Lauku attīstības pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības

Lasīt vairāk

Hipotēku bankas projektu konkursā „Mēs paši” atbalstu guva projekti „Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcas Sv.Vincenta un Sv.Roha torņu remonts” un

Lasīt vairāk

Krāslavas novada Kombuļu ciemā ir uzsākta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas būvdarbu 2.kārta. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „Krāslavas ūdens”.

 

Lasīt vairāk

Krāslavas novada Kaplavas ciemā ir uzsāktas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas būvdarbu nākamās kārtas. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „Siltumkomforts”.

Lasīt vairāk

Projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi", ko šogad jau otro reizi organizē Krāslavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij”,

Lasīt vairāk

LR Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi"

Lasīt vairāk

Daudzi runā- neviens neko labu nedara, nekas labs nenotiek, un mūsu jaunieši neprot un negrib strādāt. Taču tieši ar jauniešu darbu un atbalstu notika Adamovas dabas

Lasīt vairāk

Projekta LLI-006 “LATLIT TRAFFIC” ietvaros tiek rīkots starptautiskais foto konkurss "Hurry safe!/ Steidzies droši!"

Lasīt vairāk

No 25. līdz 30.maijam projektā „Bella Dvina” pārrobežu sadarbības ietvaros tika organizēts nobrauciens ar smailītēm pa Daugavu - sākās nobrauciens Baltkrievijas pilsētā Polockā,

Lasīt vairāk

Jaunbūvējamās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās turpinās projekta realizācijas būvdarbi. Tiek montētas iekārtas priekšattīrīšanas telpā. Tika pabeigti spiediena kolektora izbūves darbi.

Lasīt vairāk

Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Enerģijas alternatīvas – ilgspējīgas enerģijas stratēģijas kā iespēja reģionālajai attīstībai”/”PEA” ietvaros 26.maijā Krāslavā darba vizītē

Lasīt vairāk

21.maijā pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 12. grupas laukumā notika liela rosība- stāsta projekta „Bērnu rotaļu laukums” koordinatore I.Eisaka.

 

Lasīt vairāk

Apkopojumu par ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība " papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".

 

Lasīt vairāk

Latgales NVO Resursu centrs no 1.jūnija reģionā uzsāk Sabiedrības Integrācijas fonad atbalstītā projekta ”Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē” īstenošanu,

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome informē, ka šobrīd tiek gatavoti finansēšanas līgumi ar projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010” uzvarētājiem. Kā jau tika ziņots, šo konkursu šogad jau otro reizi organizē

Lasīt vairāk