21.maijā pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 12. grupas laukumā notika liela rosība- stāsta projekta „Bērnu rotaļu laukums” koordinatore I.Eisaka.

 

Lasīt vairāk

Apkopojumu par ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība " papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".

 

Lasīt vairāk

Latgales NVO Resursu centrs no 1.jūnija reģionā uzsāk Sabiedrības Integrācijas fonad atbalstītā projekta ”Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē” īstenošanu,

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome informē, ka šobrīd tiek gatavoti finansēšanas līgumi ar projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010” uzvarētājiem. Kā jau tika ziņots, šo konkursu šogad jau otro reizi organizē

Lasīt vairāk

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 līdzfinansētās projekta „Zaļās investīcijas” aktivitātes paredz, zaļi investējot, veidot pievilcīgu un

Lasīt vairāk

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” informē, ka aprīļa vidū noslēdzās pagājušā gada augustā uzsāktais pirmā projektu konkursa LEADER programmas projektu sagatavošanas un vērtēšanas cikls.

Lasīt vairāk

Turpinot īstenot projektu LLI-006 „Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LATLIT TRAFFIC),

Lasīt vairāk

Ir izvērtēti projekti, kuri tika iesniegti Hipotēku bankas projektu konkursā „Mēs paši”- informēja Hipotēku bankas Krāslavas filiāles vadītāja Iluta Nartiša. Krāslavas novadā savus projektus bija

Lasīt vairāk

Maija sākumā Krāslavas novada Ezerkalna ciemā ir uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas būvdarbi. Rekonstrukcijas darbus veic Līgumsabiedrība „KN”,

Lasīt vairāk

Šā gada aprīlī turpinās darbi pie jauno NAI un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta, (Krāslavas pilsēta)” ietvaros.

Lasīt vairāk

Labdarības portāls Labiedarbi.lv, kas veidots sadarbībā ar SMScredit.lv un Draugiem.lv, aprīlī uzsāk ilgtermiņa labdarības projektu, lai finansiāli atbalstītu un veicinātu

Lasīt vairāk

Pēc Lieldienām ir uzsākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi Mazajā Tirgus ielā Krāslavā, kas atrodas pilsētas kultūrvēsturiskajā centrā un ir daļa no 18.gadsimta valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome, turpinot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam līdzfinansētā projekta „Zaļās investīcijas” (Green Investments) īstenošanu, š.g. 23.aprīlī rīko

Lasīt vairāk

Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Polockas pilsētas izpildkomiteju (Baltkrievija) realizē INTERREG IIIA programmas projektu „Bella Dvina - ceļojums cauri

Lasīt vairāk

Krāslava un Zarasi jauniešu fotogrāfijās

Pērnā gada nogalē tika izsludināts fotokonkurss jauniešiem „Manas pierobežas pilsētas tēls”, ar mērķi veikt mākslinieciski kvalitatīvu Krāslavas un Zarasu

Lasīt vairāk

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem ir atsākti Rīgas ielas posma no Miesnieku līdz Daugavas ielai rekonstrukcijas darbi. Līdz aprīļa beigām ir plānots veikt visus atlikušos darbus -

Lasīt vairāk

Ūdens atdzelžošanas stacijā Rīgas ielā tiek veikti uzstādītu iekārtu regulēšanas darbi. Turpinās ūdens pārbaude. SKADA programma noregulēta un gatava darbam.

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” ietvaros izstrādā Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. – 2017.gadam,

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome informē, ka projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, ko šogad otro reizi organizē Krāslavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij”,

Lasīt vairāk