Zināmi Krāslavas novada jauniešu biznesa ideju konkursa rezultāti

Projektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”  tika iesniegti trīs pieteikumi. Diemžēl viens pieteikums par dalību konkursā tika atsaukts.

Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija 2021.gada 27.aprīlī apstiprināja divus biznesa plānu projektus, kuru realizācijai pašvaldība piešķīra finansējumu 4696,99 eiro apmērā.

Emīlijas Vagales projekta “Foto studijas izveidošana un fotogrāfa pakalpojumi- Emily´s Photography” īstenošanas rezultātā tiks izveidota fotostudija un sniegti fotogrāfa pakalpojumi dažādām gaumēm, situācijām un stiliem.

Georgija Birkes projekta “Kulinārā mantojuma degustācijas telpas izveide Indras pagastā” mērķis ir iekārtot telpu, kurā tiks piedāvāta Krāslavas novada mājražotāju produkcija, veicinot viņu atpazīstamību un sekmējot produkcijas noietu. Nākotnē plānots sniegt arī ēdināšanas pakalpojumus.

Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!

Līgumi par finansējuma piešķiršanu tiks noslēgti viena mēneša laikā pēc konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas, bet projektu ieviešana jāpabeidz līdz 2021.gada 1.novembrim.

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook