Zināmi Krāslavas novada jauniešu biznesa ideju konkursa rezultāti

Projektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” tika iesniegti trīs pieteikumi – viens no Kombuļu pagasta un divi no Krāslavas pilsētas.

Sņežana Sergejeva

Emīls Ronalds Puzo

Evija Vagale

Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija 2019.gada 16.aprīlī apstiprināja visus iesniegtos biznesa plānu projektus, kuru realizācijai pašvaldība piešķīra finansējumu 6812,45 eiro apmērā.

Emīla Ronalda Puzo projekta “Mazās ceļu būvniecības tehnikas nomas pakalpojumi Krāslavā un Latvijā” mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju iznomāt mazo ceļu būvniecības tehniku.

Sņežanas Sergejevas projekts “SLUSH-ICE dzērienu izbraukuma tirdzniecība ar MT3 automātu” ir pakalpojums, kas tiks sniegts dažādos sabiedriskos, aktīvās atpūtas pasākumos, piedāvājot krāsainus saldētus sulas dzērienus.

Evijas Vagales projekts “Piedzīvojumu ūdens tūrisma pakalpojuma Lost in Latgale pilnveide un attīstība” ir iepriekšējā gada projekta, kas uzsākts ar Krāslavas novada domes atbalstu, turpinājums. Jauniete vēlas izstrādāt Lost in Latgale konceptam atbilstošu mūsdienīgu, individuāla dizaina mājas lapu un informatīvu īsfilmu par Sauleskalna ezeru sistēmu, popularizējot savu ūdens tūrisma maršrutu, kā arī Krāslavas novadu kā unikālu izziņas un ekotūrisma galamērķi.

Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!
Līgumi par finansējuma piešķiršanu tiks noslēgti viena mēneša laikā pēc konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas, bet projektu ieviešana jāpabeidz līdz 2019.gada 1.novembrim.

 

 

Inta Murāne
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projekta koordinatore

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook