Zināmi Krāslavas novada jauniešu biznesa ideju konkursa rezultāti

Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” pieteikumu iesniegšana notika no šī gada 1.marta līdz 9.aprīlim, un tā mērķis bija motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā.

Konkursam tika iesniegti pieci pieteikumi – divi no Kombuļu pagasta un trīs no Krāslavas pilsētas. 2018.gada 3.maijā Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija apstiprināja četrus biznesa plānu projektus, kuru realizācijai pašvaldība piešķīra finansējumu 8903.20 eiro apmērā.

Oļģerta Fjodorova projekta “Pārvietojamās pirts mucas noma Latgalē!” mērķis ir nodrošināt klientiem iespēju atpūsties Latgalē, piedāvājot nomāt pārvietojamo pirtiņu.

Ligijas Daļeckas projekts “Mākslīgās apsēklošanas inventāra iegāde pakalpojuma kvalitātes celšanai un konkurētspējas paaugstināšanai” ir vērsts uz izaugsmi, jo projekta, kas iesākts 2016.gadā ar Krāslavas novada domes atbalstu, veiksmīgai turpināšanai un attīstībai nepieciešams iegādāties mākslīgas apsēklošanas inventāru.

Arņa Fasoļa projekta “Frizētava Krāslavā un friziera pakalpojumi pagastu centros” mērķis ir sniegt friziera pakalpojumus.

Evijas Vagales projekts “Piedzīvojuma ūdens tūrisma attīstība Krāslavas novadā “Pazudis Latgalē”” ar mērķi izstrādāt ūdens tūrisma maršruta “Pazudis Latgalē” pakalpojumu, kas ietvers laivas maršrutu ar piedzīvojumu un izziņas elementiem par Latgales dabu un kultūrvēsturisko mantojumu un izklaides programmu.

 

Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!


Līgumi par finansējuma piešķiršanu tiks noslēgti viena mēneša laikā pēc konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas, bet projektu ieviešana jāpabeidz līdz 2018.gada 1.novembrim.

 

 

Agita Ļebedkova
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook