ZINĀMI KRĀSLAVAS NOVADA JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU KONKURSA REZULTĀTI

Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” pieteikumu iesniegšana notika no šī gada 1.marta līdz

.

.

.

. E.Škutānes foto

 

 

 

7.aprīlim, un tā mērķis bija motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā. Konkursam tika iesniegti septiņi pieteikumi no Kombuļu, Aulejas, Robežnieku un Skaistas pagastiem un no Krāslavas pilsētas. 2017.gada 24.aprīlī Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija apstiprināja sešus biznesa plānu projektus, kuru realizācijai pašvaldība piešķīra finansējumu 12494 eiro apmērā.

 

 

 Āra Buko projekta „Bišu dravas „Bitenieki” izveide un biškopības produktu realizācija Robežnieku pagastā, izmantojot mūsdienīgas darba iekārtas, tehnoloģijas un zināšanas” mērķis ir nodrošināt patērētājus ar augstas kvalitātes biškopības izcelsmes produktiem (medus, vasks, propoliss) Latvijas teritorijā.

 

 

 Aināra Dzalba projekts „Zivju pārstrādes pilnveidošana un attīstība Kombuļu pagastā” ir vērsts uz izaugsmi, jo projektam, kas iesākts 2014.gadā ar Krāslavas novada domes atbalstu, veiksmīgai turpināšanai un ražošanas apjomu palielināšanai ir nepieciešams iegādāties papildus aprīkojumu, veikt nojumes celtniecību un labiekārtot teritoriju.

 

 

 Arņa Dorofejeva projekta „Svaigpiena un biezpiena sieru gatavošana” mērķis ir palielināt ienākumus no saražotā piena, piedāvājot vietējam tirgum ne tikai sierus, bet arī biezpienu un krējumu.

 

 

 SIA „Baltic Digital Trade” (valdes loceklis - Oļģerts Fjodorovs) projekta „Industriālo un lauksaimniecības teritoriju aerofilmēšana” mērķis ir nodrošināt uzņēmuma klientiem iespēju pasūtīt aerofilmēšanas un video montāžas pakalpojumus. Šobrīd jau vairāki uzņēmumi ir izteikuši vēlmi sadarboties.

 

 

 Edvīna Stepiņa projekts „Mājas ziedu tirdzniecība – piekabes iegāde un pārbūve par ziedu veikalu” ar mērķi pārdod Aulejas pagastā izaudzētas puķes 100 km rādiusā no to audzēšanas vietas.

 

 

 Alvja Slesara projekta „Turam kopā” mērķis ir izveidot jaunu pakalpojumu - dažādu metāla konstrukciju metināšana un remonts, piemēram, metināt alumīnija konstrukcijas.

 

 

 Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!

 

Līgums par finansējuma piešķiršanu tiks noslēgts viena mēneša laikā pēc konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas, bet projekta ieviešana jāpabeidz līdz 2017.gada 1.novembrim.

 

 

 

 

 Agita Ļebedkova

uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook