VKPAI eksperti apmeklē Krāslavu un Piedruju

Krāslavas Romas katoļu baznīcas centrālā altāra augšējo daļu joprojām sedz sastatņu restes, jo tur turpinās restaurācijas darbi. Restaurēts tiek sienas gleznojums, kura autors ir itāļu

Krāslavas katoļu baznīcas iekšskats

Piedrujas katoļu baznīca

mākslinieks Filipo Kastaldi un tajā  attēloti Sv. Pēteris un Sv.Pāvils,  kompozīciju noslēdz jau uz velves gleznots apjomīgs kronis, kuru tur divi eņģeļi. 15.jūnijā  Krāslavā bija ieradusies Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības  inspekcijas ekspertu komisija - Dace Čoldere, Rūta Kaminska, Inese Sakne un glezniecības restauratore Gunita Čakare, lai izvērtētu  baznīcas altāra augšējās daļas sienu gleznojuma restaurācijas gaitu.

Kā atzina VKPAI galvenā eksperte Dace Čoldere, te ir paveikts liels un apjomīgs darbs - akurāti un ar minimāliem oriģināla zudumiem noņemtas nost vairākas krāsojuma kārtas un pārgleznojumi. Te vēl ir vairāki kvadrātmetri, kas būtu jātīra,  jānostiprina un jātonē. Taču restaurācijas turpmākā gaita atkarīga no tā, cik daudz būs naudas līdzekļu.

VKPAI eksperti apmeklēja arī Piedruju, jo Piedrujas katoļu baznīcā priesteris un draudze ir iesākuši kosmētisko remontu, nesaskaņojot to ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju. Inspekcijas eksperti un restauratori, iepazinušies ar situāciju, ieteica darbus nedaudz pārtraukt, līdz tiks saņems rakstiskus ieteikumus, kā pareizāk piemeklēt celtniecības materiālus un saudzīgāk veikt darbus.  Atgādinām, ka Piedrujas  katoļu baznīca uzcelta  18.gs. un kopā ar žogu un vārtiem ir  Valsts nozīmes kultūras piemineklis.

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook