Lieldienu laiks luterāņu draudzē

“Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.”

// 1 Pēt 2:24

Pirms neilga laika sastapu kādu man sevišķu cilvēku. Viņš ir fiziski ierobežots kopš dzimšanas. Šī cilvēka kājas nekad nav skrējušas, lēkušas, kāpušas klintīs.. Lielākajai ļaužu daļai tik pašsaprotamā pārvietošanās raitākā vai lēnākā solī viņam rada visai smagu piepūli.

Ceļa posms, kuru šis cilvēks veic bez apstājas, nav pārāk ievērojams. Un katrs kāpiens līdz otrā stāva dzīvokļa durvīm viņam ir kā uzkāpt stāvā kalnā, nesot lielu smagumu. 

Viņš nes pats sevi. Lai gan tas ir grūti, un visas dzīves garumā un, jā, pret paša gribu grūti, tomēr viņš nes tikai fizisko “sevi”. Citādi ar viņu viss ir lieliski! Viņš domā, raksta, publicējas, sarunājas, pārliecina, stiprina, mierina, iepriecina, aizlūdz, sniedz padomu, mīl. Viņš ir laimīgs! Patiesi un dziļi laimīgs viena, neaptverami liela iemesla dēļ. Ikdienas viņš nes tikai savu fizisko “sevi”. Jo to, kas viņā vissmagākais – tik smags, ka nepanesams, arī veselām kājām nesot, to nes Vīrs, kura nastu nav spējis izprast neviens šīs pasaules cilvēks!

Pieminētais Dieva kalps ar neveselām kājām ik dienas pieņem grēksūdzes un dod padomu. Pie viņa vēršas dvēseliski un garīgi nevarīgie. Taču lielais skaits atnācēju, visi kā viens tiek mudināti uzlūkot Kādu vēl nevarīgāku – To, “kurš uznesa mūsu grēkus pie staba”. 

Pārsteidzošas tās Lieldienas! Tas, kurš varētu visu, pēkšņi, nespēja neko. Lai tie, kuri nespēja – tagad spētu visu Viņa spēkā! /Flp 4:13/

 

Kristū bagātas un laimīgas Lieldienas vēlot,
Andis Lenšs
Krāslavas Ev. lut. draudzes mācītājs
2019.gada aprīlī

 

Lieldienu laiks luterāņu draudzē

Lielā piektdiena, 19.aprīlī, plkst. 18.00
Ekumēniskais "Krusta ceļš" - sākums no Krāslavas Kultūras nama
Klusā sestdiena, 20.aprīlī, plkst. 23.00
Lieldienu vigīlija - Kristus augšāmcelšanās sagaidīšanai veltīts pielūgsmes svētbrīdis
Lieldienas, 21.aprīlī, plkst. 13.00
Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook