Vides izglītības projekts „Zaļais kods”

Pirmo reizi Latvijā organizēsim videi draudzīgus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus! Savus labos darbus un domas vides labā ierakstīsim mūsu kopīgajā svētku rakstā. Šis ir nākotnes kods, kas parāda, kādi būsim rīt un kādā vidē esam gatavi dzīvot, spēlēt, dziedāt un dejot.

Ar šo projektu Latvija aktīvi iesaistīsies ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanā. Galvenais izglītības ilgtspējīgai attīstībai mērķis ir dot ikvienam iespēju iesaistīties aktīvā darbībā apkārtējās vides un sociālajās pārmaiņās, tādējādi veidojot apziņu par kopējo atbildību visas pasaules nākotnes veidošanā.
Par vidi tiks domāts gan svētku organizācijas procesā (atkritumu šķirošana svētku norises un dalībnieku naktsmītņu vietās, videi draudzīgu svētku atribūtika, iepakojuma materiāli, transporta organizēšana), gan pašu svētku gaidīšanas laikā un norisē Rīgā – konkursi, forumi un akcijas dalībniekiem.
Šis projekts ir atvērts, un tajā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vienā vai vairākās projekta aktivitātēs, izvērtējot savas iespējas un intereses.


Nolikums pielikumā.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook