Vēstures skolotāju biedrības Vasaras dienu semināra dalībnieki mācību ekskursijā Krāslavas novadā

           Vēstures skolotāju biedrība apvieno vēstures skolotājus, lai kopīgi mācītos, palīdzētu viens otram darbā un risinātu profesionālus jautājumus. Biedrības biedri regulāri tiekas 2 reizes gadā: gada pārskata konferencē decembrī Rīgā un Vasaras dienās augusta sākumā kādā no Latvijas novadiem – šoreiz Daugavpilī un Krāslavā.

           Pirmajās divās semināra dienās Daugavpils krievu vidusskolā – licejā skolotāji noklausījās lekcijas un dalījās pieredzē, uzlabojot savu  kompetenci mācību satura plānošanā vēsturē un sociālajās zinībās, kā arī pilnveidoja zināšanas par modernas mācību  stundas uzbūvi, par mācīšanās stratēģijām, kas motivē  skolēnu aktīvi iekļauties mācīšanās procesā un dažādu kompetenču apguvē, par vērtēšanu un tās plānošanu vēsturē un sociālajās zinībās. Šo profesionālās pilnveides programmu apguva arī mūsu novada vēstures skolotāji.

           Trešajā dienā, 9.augustā Vasaras dienu noslēgumā vairāk nekā 50 skolotāju no dažādām Latvijas malām iepazinās ar mūsu novadu. Ekskursijā „Pa grāfu Plāteru pēdām”  apskatīja Amatu māju un ekspozīciju „Pī vīna golda”, iepazinās ar Grāfu Plāteru pils kompleksu, sv.Ludviga Romas katoļu baznīcu. Lai noslēgtu gan Vasaras dienas, gan izbraucienu uz pozitīvas nots, ekskursijas dalībnieki izbaudīja Laimes muzeja atraktīvo nodarbību. Pateicos visiem, kas palīdzēja  vēstures skolotājiem izbaudīt mūsu novada viesmīlību. Krāslavas novada domei paldies par finansiālu atbalstu transporta nodrošināšanā.

                         Krāslavas novada vēstures un sociālo zinību

                         skolotāju MA vadītāja Viktorija Nalivaiko

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook