Veselības veicināšanas pasākumi septembra mēnesī

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros septembra mēnesī notiks plānotās fizisko aktivitāšu nodarbības nūjošanā (Krāslavas pils laukums), kuras organizē biedrība „Cilvēka attīstības centrs”.
Savukārt biedrība „Krāslavas māmiņu klubs” aicinās uz izglītojošām „Vecāku skolas” nodarbībām. 
Šobrīd tiek plānotas arī nodarbības Krāslavas veco ļaužu pansionātā „Priedes” un Krāslavas novada sociālās aprūpes centrā „Skuķi”, kuras organizēs biedrība „Pieci airi”.
Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā.
Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook