Veselības veicināšanas pasākumi oktobrī

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros arī oktobra mēnesis būs bagāts ar izglītojošiem un interesantiem pasākumiem, kas domāti gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Biedrība “Pieci airi” turpinās organizēt sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības profilakses dienas „SOS profilakse”, plānotas arī  nodarbības “Dejas visiem vecumiem” veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu ciklā gados veciem cilvēkiem “Garīgā veselība senioriem. Senioru skola”.  Nodarbību laikā būs iespēja apgūt dažādus deju soļus mūzikas pavadījumā. Biedrība “Pīlādzītis klubs” turpinās noslēdzošo nodarbību ciklu   bērniem ar īpašām vajadzībām, bet biedrība “Basketbola klubs” skolēnu brīvdienu laikā organizēs nometni ”Sportot prieks-3”. “Krāslavas māmiņu klubs” aicina vecākus uz daudzpusīgām un izglītojošām “Topošo vecāku skolas” lekcijām (piedalīsies ārsts flebologs) , bet viena no “Vecāku skolas” aktivitātēm 12.oktobrī – veselīgi radošais brančs; neizpaliks arī  lekcija “Vispusīga bērnu attīstība līdz 3 gadiem” 20.oktobrī. Oktobrī Krāslavas peldbaseinā tiks turpinātas nodarbības bērniem peldētapmācībā, bet “Vecāku skolas” ietvaros paredzēts peldētapmācības cikls pieaugušajiem un akvavingrošana.
Sekojiet informācijai arī Facebook profilā “Esi vesels Krāslavas novadā”.
Ikviens tiek aicināts piedalīties pasākumos!


Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā

Inta Murāne
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projekta koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook