Veselības veicināšanas pasākumi oktobra mēnesī

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros oktobra mēnesī tiks uzsāktas fizisko aktivitāšu nodarbības Krāslavas peldbaseinā - vingrošana ūdenī, kuras organizē biedrība „Krāslavas māmiņu klubs”, trenere Natālija Kovaļova. Kopumā līdz 2023. gada septembrim ir paredzēti 12 cikli, katrā 5 nodarbības vienai nokomplektētai grupai 10 dalībnieku sastāvā. Nodarbības ir bezmaksas, bet pieteikties katrs dalībnieks drīkstēs tikai vienam nodarbību ciklam. Dalība tikai ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem (t.sk. laboratorijas tests, kas derīgs 48 stundas).

Tāpat ir ieplānotas arī „Vecāku skolas” ietvaros krāsaino smilšu nodarbības, kas notiks 16. oktobrī un onkoloģisko slimību profilakse 26. oktobrī (nodarbība „ZOOM” platformā).

Šobrīd paredzētas un tiks turpinātas (ja atļaus epidemioloģiskā situācija), nodarbības Krāslavas veco ļaužu pansionātā „Priedes” un Krāslavas novada sociālās aprūpes centrā „Skuķi”, kuras organizē biedrība „Pieci airi”.

Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook