Veselības veicināšanas pasākumi novembra mēnesī

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros novembrī tiks uzsāktas Vecāku skolas fizisko aktivitāšu blokā paredzētās deju nodarbības bērniem, sākot ar 4 gadu vecumu. Diemžēl esošo ierobežojumu laikā nodarbības var notikt tikai tiešsaistes režīmā, „ZOOM” saite:  https://us02web.zoom.us/j/86161066456?pwd=Qy95Q0x3VjlwaWFQYzlnZFRVQTN4QT09  (pieejama arī biedrības „Krāslavas māmiņu klubs” „facebook” grupā). Nodarbības sāksies 10. novembrī, norisināsies laikā no plkst. 18.00 līdz 19.00 (turpmāk katru pirmdienu un trešdienu). Paredzētas 10 bezmaksas online nodarbības, kuras vadīs „STOP TIME dance studio” pasniedzējs Aleksandrs Lukša.  

Šobrīd „ZOOM” platformā notiek arī attālinātās nodarbības gados vecākiem iedzīvotājiem „Vitāls seniors”, kuru laikā tiek aplūkotas aktuālās tēmas fiziskās un garīgās veselības stiprināšanai. Nodarbības  organizē biedrība „Pieci airi”.

Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook