Veselības veicināšanas pasākumi Krāslavas novadā

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot ESF projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Projekta galvenās darbības ir vērstas uz pasākumiem veselīga uztura popularizēšanai, fizisko aktivitāšu veicināšanai, garīgās veselības stiprināšanai, reproduktīvās veselības uzlabošanai.

2021.gadā kopumā tika īstenots 61 pasākums, t.sk., nometnes skolēniem, nodarbības nūjošanā un tenisā, Vecāku  skolas ietvaros fizisko aktivitāšu blokā notika deju nodarbības bērniem, kā arī nodarbības gados vecākiem iedzīvotājiem “Vitāls seniors”. Diemžēl esošo ierobežojumu dēļ paredzētās Veselības dienu aktivitātes, Veselības svētki,  nodarbības peldbaseinā un fitnesa/spēka nodarbības notikt nevarēja, bet daļa pasākumu norisinājās  tiešsaistē.

2022.gada janvāra mēnesī ir ieplānotas nodarbības Krāslavas peldbaseinā – vingrošana ūdenī, kā arī sāksies jauns Topošo vecāku skolas nodarbību cikls - šos pasākumus organizē biedrība “Krāslavas māmiņu klubs”.

Biedrība “Pieci airi” turpinās uzsāktos garīgās veselības pasākumu ciklus senioriem novada sociālās aprūpes iestādēs.

Pielikumā: detalizēts nodarbību grafiks 2022.gada janvārim.

Paldies pasākumu dalībniekiem, organizatoriem, lektoriem, treneriem, meistarklašu vadītājiem par atsaucību,  ieinteresētību, par sniegtajām zināšanām mūsu veselības stiprināšanā!

Jaunas cerības, jaunu pieredzi, panākumus un stipru veselību Jaunajā gadā!

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook