Veselības veicināšanas pasākumi jūnija mēnesī

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros turpināsies plānotās fizisko aktivitāšu nodarbības  nūjošanā  (Robežnieku pagasts), kuras organizē biedrība “Cilvēka attīstības centrs” un nodarbības tenisā ( Krāslavas tenisa korts) piedāvās biedrība “Krāslavas tenisa skola”.

Savukārt, biedrība “Krāslavas māmiņu klubs” aicinās topošos vecākus uz četrām izglītojošām “Topošo vecāku skolas” nodarbībām un uz lekcijām par onkoloģisko slimību profilaksi (tiešsaistē).

Sekojiet informācijai arī Facebook profilā “Esi vesels Krāslavas novadā”.

Ikviens tiek aicināts piedalīties pasākumos!

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook