Veselības veicināšanas pasākumi augusta mēnesī

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros sāksies plānotās fizisko aktivitāšu nodarbības  tenisā ( Krāslavas tenisa korts), kuras organizē biedrība  “Krāslavas tenisa skola”.
Savukārt, biedrība “Krāslavas māmiņu klubs” aicinās uz izglītojošām “Vecāku skolas” nodarbībām un uz lekciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi. 
Šobrīd tiek plānotas arī divas nometnes Krāslavas novada bērniem, kuras organizēs biedrība “Ģimenes atbalsts centrs “Atvērtība”” (Krāslavā) un biedrība “Skola ar nākotni” (Indras pagastā).
Ikviens tiek aicināts piedalīties pasākumos!
Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook