Veselības veicināšanas pasākumi 2019.gada martā

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros turpinās nodarbības peldētapmācībā, pasākumu cikli bērniem ar īpašām vajadzībām fizioterapeita vadībā pirmskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.

Biedrības “Pieci airi” nodarbības “SOS profilakse”

 “Senioru skolas” nodarbības un sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības profilakses dienas „SOS profilakse” tiek organizētas pagastu centros (skat. grafiku).

“Krāslavas māmiņu klubs” martā aicina vecākus uz “Topošo vecāku skolas” lekcijām un ģimenes ar bērniem uz pasākumu “Veselīgi radošais brančs”.Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā.

 


Inta Murāne
Krāslavas novada Attīstības nodaļas
projektu koordinatore

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook