Veselības veicināšanas pasākumi 2019.gada jūlijā. “Mazo grāfu un grāfieņu Veselības svētki”

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros tiek īstenotas daudzas aktivitātes dažādām iedzīvotāju mērķa grupām.

Fotogrāfijas – veselības diena, nometnes Krāslavas novada bērniem

Vasaras periodā ļoti aktuālas ir Veselības dienas un Veselīgās nometnes Krāslavas novada bērniem vecumā no 6 līdz 19 gadiem, kopumā plānotas 8 nometnes. Jūnija mēnesī tika organizētas 3, bet jūlijā paredzēta nometne 7-10 g.v. bērniem “Kusties, baudi, sapņo”, ko īstenos biedrība “Pīlādzītis klubs”.

Veselību veicinošo fizisko nodarbību cikls "Lielais teniss" turpināsies arī jūlijā, nodarbības notiks Krāslavas tenisa kortā, rīko biedrība “Cilvēka attīstības centrs”.

21. jūlijā, pilsētas svētku laikā, gaidāms lielākais šī projekta gada pasākums – Krāslavas novada Veselības svētki, kas notiks Gr.Plāteru pils kompleksā, ar mērķi atraktīvi, veselīgi pavadīt dienu, lai neformālā vidē sniegtu zināšanas par veselības veicināšanu un slimību profilaksi, kā arī aicinātu iedzīvotājus pievērst uzmanību aktīvam dzīvesveidam un paradumu maiņai.

“Mazo grāfu un grāfieņu Veselības svētki” (pasākums visai ģimenei)

Veselības svētku plāns-programma - skat. pielikumā

 

Inta Murāne

Krāslavas novada Attīstības nodaļas

projekta koordinatore

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook