"Veselības pasaule" Robežnieku pamatskolā

2019.gada 8.maijā Robežnieku pamatskolā, Skolas ielā1, c.Robežnieki, Krāslavas novadā no plkst. 13.00 notiks izglītojošas, interaktīvas nodarbības “Veselības pasaule” Robežnieku pagasta bērniem un jauniešiem

Pasākuma mērķis:  

1. Veicināt domāšanas attīstību.
2. Paplašināt bērnu un jauniešu zināšanas par cilvēka veselību saistībā ar dzīvesveidu, ievērot personīgās higiēnas noteikumus.
3. Attīstīt procesus: jūtas, domāšanu, atmiņu, uzmanību, uztveri, atbildību par sevi un citiem biedrības locekļiem.
4. Sniegt zināšanas par jauniem veidiem brīvā laika pavadīšanai: tūrisma takas izmantošana, velosports un c.


Pasākums  tiks organizēts  projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros
 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook