Veselības pasākumi būs!

Krāslavas novada domes noslēgtā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” paredz pagarināt projekta īstenošanas laiku līdz 2023.gada 18.septembrim. Līdz ar to Krāslavas novada iedzīvotājiem arī turpmāk būs iespēja bezmaksas apmeklēt dažādus veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus, kurus pašvaldībās atbalsta un līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz:

  • Garīgās veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu cikla organizēšanu senioriem Krāslavā un Krāslavas novadā  no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada decembrim (ieskaitot), kopējais pasākumu skaits – 39.
  • Veselību veicinoša  profilaktisko pasākumu  cikla “Vecāku skola” organizēšanu  Krāslavā  no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada decembrim (ieskaitot), kopējais pasākumu skaits – 100.

Detalizētas specifikācijas pielikumā. 

Pieteikšanās līdz 14.09.2020. plkst. 17.00.

 

Inta Murāne,

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas

projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook