Veselības diena uz sniega aizvadīta

10. martā biedrība SPORTISTS organizēja daudzveidīgas āra aktivitātes. Īstenojot pasākumu „Veselības diena uz sniega”, tika radīts stimuls izbaudīt ziemas sporta veidu

 

 

 

sniegtās iespējas, kā arī, iedvesmojoties no pasākuma laikā veiktajām aktivitātēm, turpināt tās pielietot savas ģimenes un draugu lokā, tādējādi piesaistot arvien vairāk cilvēku veselīgam dzīvesveidam.

 

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 70 dalībnieku. “Veselības dienā uz sniega” piedalījās gan bērni, gan jaunieši, gan ģimenes, gan seniori. Kā pozitīvu tendenci varēja novērot, ka daudzi dalībnieki un viņu ģimenes bija ieradušies pirmo reizi uz ziemas sporta veidu pasākumu, tādējādi gūstot jaunas zināšanas un iemaņas.

 

 

Veselības dienu uz sniega finansēja Krāslavas novada dome ESF projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

 

 

Diāna Vanaga,

Biedrība SPORTISTS

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook