Uzvara publiskās runas konkursā “Taisiets Latgolā”

Katras publiskās runas sākums ir mūsu prasme runāt ikdienā – izklāstīt savu ideju, prezentēt darbu, pastāstīt par savām izjūtām, pārliecināt kādu… Tā tiek apgūta vispirms, un tad seko publiskās runas iemaņu apgūšana un pilnveidošana, jo jebkuram cilvēkam kādreiz ir jāstājas lielākas vai mazākas publikas priekšā.

Antra Umbraško

Un, kā norāda runas mākslas meistari, vienīgais veids, kā to izdarīt veiksmīgi, ir sākt vingrināties šajā mākslā laikus un regulāri. Ir skaidrs, ka , sakot runu, ir svarīgi pārzināt attiecīgo tēmu, kā arī ir būtiski mācēt pateikt ko no sevis, sakārtot pašam savas domas, veidot savus spriedumus… Ģimnāzijā šīs prasmes pilnveidot skolēni var, piedaloties ļoti dažādās aktivitātēs – nodarbojoties  teātra sporta pulciņā “Vārna”, diskusiju klubā “Sokrāts”, prezentējot savus zinātniski pētnieciskos darbus ikgadējā konferencē skolā, reģionā, valstī, un vēl ļoti daudz un dažādos veidos, kā arī piedaloties konkursos. Un šāds mūsu iemīļots konkurss ir “Publiskās runas konkurss”, ko organizē Daugavpils Valsts ģimnāzija. Šajā pasākumā savu prasmi rāda vidusskolēni no Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, kad divu stundu laikā pēc tēmas izlozēšanas skolēni sagatavo stāstījumu (7 min) un prezentē to žūrijai un klātesošajiem, atbild uz jautājumiem. Šogad Krāslavas Valsts ģimnāziju pārstāvēja 11.klases skolniece Antra Umbraško, kas stāstīja par savu dzimto novadu Auleju, tās cilvēkiem, valodu. “Man šķita vilinoša ideja piedalīties publiskās runas konkursā “Taiseits Latgolā”. Jutos ļoti iedvesmota, un ar spēcīgu misijas garšu es  pati sevi vadīju un ļāvos impulsam un savām sajūtām, jo runāju par ļoti sev tuvu un nozīmīgu tēmu.” Kad žūrija Antrai pasniedza diplomu par iegūto 1.vietu, viņi uzsvēra, ka jaunietes stāstījums (Antra runāja latgaliešu valodā) piesaistīja ar savu maigo skanējumu, latgalisko pārliecību, savas tēmas pārzināšanu un acu mirdzumu, un tas ļāva patiesi baudīt sniegumu. 
Paldies Tev, Antra, par darbiņu!

 

 

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook