Uzlabo zināšanas tradicionālo amatniecības prasmju pielāgošanā mūsdienām

Lai veicinātu reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu Latgalē, projekta “BELLA CULTURE” ietvaros 7.-8.septembrī tika organizētas apmācības vietējiem amatniekiem un uzņēmējiem. Mācību laikā dalībnieki ieguva jaunas zināšanas par tradicionālo amatniecības prasmju pielāgošanu mūsdienām, produkta attīstību un mārketingu, dalījās pieredzē un apsprieda kopīgas uzņēmējdarbības attīstības iespējas.

Savukārt projekta ietvaros tapušie mācību video "Lina auklu vīzes", "Alus brūvēšana", "Rudzu maizes cepšana" un "Austās skalu segas" ļaus ne vien nākamajām paaudzēm nodot seno arodu prasmes, bet iedvesmos vietējos uzņēmējus un tūrsima profesionāļus attīstīt jaunus produktus.

Mācību video ir pieejami šeit:

"Lina auklu vīzes": https://www.youtube.com/watch?v=FRNP6AdGGP4
"Alus brūvēšana": https://www.youtube.com/watch?v=2CNBch0fiRk&t=303s
"Rudzu maizes cepšana": https://www.youtube.com/watch?v=-vW2dj6jy0E
"Austās skalu segas": https://www.youtube.com/watch?v=nOhD-z7rUHE

 

Šo projektu finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam. Kopējās projekta izmaksas ir 792 657,69 EUR, ES atbalsts (90%) - 713 391,92 EUR. Programmas tīmekļa vietne www.eni-cbc.eu/llb.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook