Uzaicinājums dalībai

Saskaņā ar Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” apstiprināto iepirkuma plānu un pasākumu organizēšanas laika grafiku, tiek izsludināta pieteikšanās pasākumu ciklu organizēšanai “Topošo vecāku skola” Krāslavā.

Nodarbību mērķis ir sniegt topošajiem vecākiem nepieciešamās zināšanas un padziļinātu informāciju par grūtniecību un dzemdībām, kā arī par jautājumiem, kas ir aktuāli pēc mazuļa nākšanas pasaulē,  tādējādi mazinot vecāku satraukumu un neziņu, un rūpējoties par mazuļa un viņa vecāku fizisko un emocionālo veselību.

 

Aicinām pretendentus iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei.

Pasākumu organizēšanā ievērot Covid-19  ierobežošanas aktualitātes.

Detalizēta specifikācija pielikumā. 

Pieteikšanās līdz 22.12.2020. plkst. 17.00.

 

Inta Murāne,

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas

projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook