Uzaicinājums dalībai

Saskaņā ar pašvaldības īstenotā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” apstiprināto iepirkuma plānu un, pamatojoties uz Ministru kabinetā apstiprinātiem grozījumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", ka no 14.jūnija ir atļauts organizēt bērnu nometnes, Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos “Nometnes organizēšana Krāslavas novada bērniem 2021. gadā”.

Nometnes mērķis ir vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, it īpaši, akcentējot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā un to ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī garīgās veselības nozīmi. Nometnes laikā bērniem jāgūst zināšanas neformālā vidē par veselību veicinošām un slimību profilakses darbībām, kā arī jāgūst iedvesmas un prasmes veselīgam dzīvesveidam ilgtermiņā. 

Aicinām pretendentus iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei.

Nometņu organizēšanā stingri ievērot Covid-19  ierobežošanas aktualitātes.Pirms to plānošanas, lūdzu, detalizēti iepazīties ar pievienotajā dokumentā un tur norādītajā saitē atrodamajām vadlīnijām attiecībā uz prasībām nometnes organizēšanai!

Pieteikšanās līdz 11.06.2021. plkst. 13.00.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook