Uzaicinājums dalībai

Saskaņā ar Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” apstiprināto iepirkuma plānu un pasākumu organizēšanas laika grafiku, tiek izsludināta pieteikšanās pasākumu ciklu organizēšanai:

  • Sirds un asinsvadu slimību profilakse, īstenošanas laiks no 2021.gada līdz 2023.gada 12.septembrim, kopējais pasākumu skaits-18.
  • Onkoloģisko slimību profilakse,  īstenošanas laiks no 2021.gada līdz 2023.gada 12.septembrim, kopējais pasākumu skaits-12.

Pasākumu mērķis ir sniegt aktuālu un uz pierādījumiem balstītu informāciju par sirds, asinsvadu un onkoloģisko slimību profilaksi, kā arī mazināt potenciāli zināmo riska faktoru ietekmi uz personu.

Aicinām pretendentus iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei.

Pasākumu organizēšanā ievērot Covid-19  ierobežošanas aktualitātes.

Detalizētas specifikācijas pielikumā. 

Pieteikšanās līdz 18.12.2020. plkst. 13.00.

 

Inta Murāne,

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas

projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook