Turpinās Krāslavas peldbaseina ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „TAUPI” ir uzsākti saules kolektoru montāžas darbi siltā ūdens sagatavošanai peldbaseina ēkas vajadzībām. Darbi tiek veikti projekta „Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai” 4.2.2.0/20/I/008 ietvaros.

Būvdarbu līguma ietvaros tiks izbūvēta saules kolektoru sistēma, kas sastāv no 56 saules kolektoriem (TS 500 ThermoSolar) ar kopējo jaudu 100,856 kW. Saules kolektoru sistēmai ir jāveic ūdens priekšsildīšana pirms centrālo siltumtīklu karstā ūdens siltummaiņā, tādējādi nodrošinot pilnīgu vai daļēju siltā ūdens sagatavošanu ar saules enerģiju. Liekā enerģija tiek novirzīta baseina sildīšanai.

Projekta rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš par 266 230 kWh gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas samazinājums ir plānots 45,012 tCo2 gadā.

Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada beigām.

Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 198 407.10, projekta attiecināmās izmaksas plānotās EUR 161 807.54 apmērā, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 137 536.41 (85.00%), projekta neattiecināmās izmaksas sastāda EUR 36 599.56 

Andris Rukmans,  
Attīstības nodaļas projektu realizācijas speciālists

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook