Top jauns velomaršruts Latvijas-Baltkrievijas pierobežā - no Krāslavas līdz Piedrujai

Krāslavas novads ir viena no unikālajām vietām Latgalē, ar lielu potenciālu teritorijas attīstīšanā un popularizēšanā, paplašinot tūrisma iespējas un izveidojot jaunus tūrisma produktus, izmantojot novadā esošus kultūrvēsturiskus un dabas resursus, kā arī pierobežu – kā prioritāti tūristu pievilināšanai.

2020.gada pavasarī Krāslavas novada dome īsteno projektu “Velomaršruta izveide un labiekārtošana Latvijas-Baltkrievijas pierobežā”, kas ir apstiprināts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Leader programmā biedrības “Krāslavas rajona partnerība” administrētajā projektu konkursā.

Projekta mērķis ir popularizēt aizsargājamā ainavu apvidus "Augšdaugava" teritoriju Latvijas-Baltkrievijas pierobežā, attīstot Krāslavas novada tūrisma potenciālu, izveidojot un labiekārtojot velomaršrutu Daugavas krastā, sakārtojot nepieciešamo infrastruktūru pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai un jauna, unikāla tūrisma produkta izveidei.

Maršruta garums ir aptuveni 40 km un tas aptver 3 pagastus – sākas Krāslavas pagastā, virzās cauri Kalniešu pagastam un noslēdzas Piedrujas pagastā, iekļaujot maršrutā šo pagastu nozīmīgākos apskates objektus.

Noteiktā mērķa sasniegšanai maršruta garumā tiek veikti labiekārtošanas darbi un ieplānotajās vietās tiek uzstādītas mazās koka arhitektūras formas, t.sk. informatīvie stendi, kas sniegs informāciju par velomaršrutu un pievērsīs uzmanību konkrētiem kultūrvēsturiskiem, tūrisma un dabas objektiem. Informācijas stendi tiks novietoti velomaršruta sākumā (velotūristi varēs iepazīties ar velomaršruta shēmu un informāciju par to), kā arī velomaršruta vidū un beigu posmā.

Viens no svarīgākajiem punktiem, dodoties brīvā dabā ar velosipēdu, ir iespēja apstāties, atpūsties un izbaudīt esošās vietas skaistumu. Velomaršrutā šim nolūkam tiks izveidotas trīs atpūtas vietas.

Pirmajā atpūtas vietā tiks uzstādīts koka galds ar soliņiem, otrajā - koka lapene ar koka galdu un soliņiem. Trešajā vietā, kas ir velomaršruta galamērķis, kur paveras skaistākais skats uz Daugavas upes krastu, kā arī uz Baltkrievijas ciemu Druju, tiks uzstādīts skatu laukums, koka lapene ar koka galdu un soliņiem. Šajā teritorijā tiks ierīkota “Zaļā klase” - 7 dažāda izmēra koka krēsli. Tā būs vieta dabas vērtību, kultūrvēstures un vēstures izzināšanai. To būs iespējams izmantot ne tikai kā atpūtas vietu velobraucējiem, bet arī kā vietu, kur iespējams organizēt nodarbības un spēles, veltītas dažādām tēmām, piemēram, Daugavai, Augšdaugavas teritorijai, Piedrujai, kā arī organizēt dažādus pasākumus.

Plānots, ka jaunais, labiekārtotais velomaršruts Latvijas-Baltkrievijas pierobežā gaidīs aktīvās atpūtas piekritējus jau pavisam drīz – jūlijā, siltajā vasaras mēnesī.

 

Projekta vadītāja Edīte Lukša

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook