Tirgus izpēte

Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos uz 12 informatīvo dienu organizēšanu sirds un onkoloģijas slimību profilaksei Krāslavā un Krāslavas novadā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

 

Informatīvās dienas organizējamas līdz 2019. gada decembrim (ieskaitot),  katra vismaz 3 stundas un jāsasniedz vismaz 170 unikālie iedzīvotāji.

Detalizēta specifikācija pielikumā.  

Pieteikšanās līdz 02.08.2019., plkst.13.00.

 


Inta Murāne,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas
projekta koordinatore

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook