Tiksimies Jaunajā gadā

Tikšanās vietu krāslavieši nemaina! 1. janvārī plkst. 01.00 pilsētas laukumā Jaungada apsveikumi un svētku uguņošana! Novada dome pateicas galvenajam sponsoram- LPKS "LATGALES AGRO",

LPKS "LATGALES AGRO" , kā arī SEB UNIBANKAI un HIPOTĒKU BANKAI par finansiālo atbalstu, jo pateicoties tam, radās iespēja iepriecināt novada iedzīvotājus ar Jaungada uguņošanu!

Plkst. 01.00 Kultūras namā sāksies dejas un jautrība kopā ar grupu "Brāļi optimisti".

Ritmiskas, populāras disko melodijas līdz rītam!

Darbosies bufete.

Ieeja tikai 1 Ls.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook