Tikšanās ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventi Ludmilu Voložonoku

Krāslavas Valsts ģimnāzijā nu jau diezgan ierasta lieta – bijušo ģimnāzistu viesošanās savā skolā, lai dalītos pieredzē par to, ko nozīmē studēt, kas jāņem vērā, mācoties augstskolās, kādi ieguvumi un arī zaudējumi ir studijām augstskolās.

Liekas – ko tad vēl jaunu un neatklātu varētu pastāstīt mūsu bijušie absolventi? Bet katru reizi, klausoties kāda absolventa stāstījumu,  pārliecinos, ka viņiem katram ir savs redzējums par studijām. Tieši tāpat ir mūsu divpadsmitajiem - katram ir savs viedoklis par studijām, kuru mainīt brīžiem ir ļoti grūti. Tāpēc nekad nebūs par lieku uzklausīt kāda esošā vai jau arī bijušā studenta viedokli par augstāko izglītību. 

Tāpēc 7.maijā pie mums skolā viesojās 2005. gada absolvente Ludmila Voložonka, kura ir molekulārais ģenētiķis Gulbja laboratorijā. Bija interesenti uzklausīt viņas viedokli par bioloģijas studijām un biologa karjeras iespējām. Pati Ludmila ir pietiekami mērķtiecīgs un pašpārliecināts cilvēks, jo nebaidījās nedz mainīt augstskolas, nedz dažādas darbavietas, lai atrastu sev piemērotāko un sirdij tīkamāko nodarbi. Viņa mācījās gan RSU Medicīnas Fakultātē, gan LU Bioloģijas Fakultātē (iegūts gan bakalaura, gan maģistra grāds), gan Kosmetoloģijas koledžā, gan RSU Medicīnas Fakultātē (turpina studijas doktorantūrā), gan  Newcastle University.

Ludmila mūsu skolēniem pastāstīja gan par priekšnosacījumiem studēšanai LU Bioloģijas Fakultātē, gan par to, kā tiek organizētas studijas. Mēs, klausītāji, uzzinājām, ka bioloģija var būt trīs krāsās: sarkanā – saistīta ar fizioloģiju, zaļā – saistīta ar botāniku, zooloģiju un  baltā – iet kopsolī ar medicīnu, tāpat arī, ka ir tāda nozare kā bioinformātika, kur tiek apvienotas bioloģijas un informātikas zinības.

Ludmilā dalījās pieredzē arī par karjeras iespējām, kad studenti var pilnveidot sevi gan praktiskajā jomā, gan zinātnē.
Klausītāji noteikti saprata, ka bioloģija ir izglītība, kas paplašina zināšanu horizontu, jo ir viena no plašākajām disciplīnām, kas ir saistīta ar ļoti daudzām citām nozarēm; iemāca kritiski domāt un nošķirt vērtīgo informāciju nebeidzamajā informācijas plūsmā; dod iespēju kļūt par daļu ļoti īpašas nepārtrauktā attīstībā esošas kopienas; ļauj radīt jaunas zināšanas un ietekmēt nākotni.

Studiju rezultātā Ludmila ir nonākusi pie atziņām: profesija jāizvēlas nopietnāk par dzīves partneri, jo pareizas profesijas izvēles gadījumā jums nekad nebūs jāmeklē darbs, tas pats „atnāks” pie jums, kā arī ir jāiegulda pūles savu nākotnes mērķu sasniegšanā, jo izglītība ir dzīves atspēriena fundamentāls pamats.
Paldies Ludmilai par šo jauko tikšanos!

 


Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja A. Jakovele

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook