Tiks uzsākti Kalna ielas posma un pašvaldības ceļa “Augstkalne - Saksoni” pārbūves darbi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Ūdrīšu pagastā un Augstkalnes ciemā tiks uzsākti ceļa infrastruktūras pārbūves darbi.

Līdz 2020.gada augusta beigām ir plānots veikt Kalna ielas posma un pašvaldības ceļa “Augstkalne - Saksoni” pārbūves darbus, izbūvējot asfalta segumu (1265 m).

                Darbus veiks SIA “Ošukalns” un to kopējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 426 984.10

                ERAF projekta ietvaros līdz šim ir veikti pašvaldības grants ceļa “Pleiku apbraucamais ceļš” posma (336 m), pašvaldības grants ceļa “Dauguļi – Raudovišķi” posma (2000 m) pārbūves darbi, izbūvējot asfalta segumu, kā arī Izvaltas ielas posma (110 m) Krāslavas pilsētā pārbūves darbi.

Projekta mērķis ir Krāslavas un Dagdas novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020.gada septembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4 030 941,85; Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 2 819 138,15; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 363 541,11; pašvaldību līdzfinansējums – EUR 848 262,59.

 

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook