Tiks atklāta gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba

Krāslavas pilsētas svētku ietvaros Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā 18. jūlijā plkst. 19.00 tiks atklāta jauna Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgā ekspozīcija “Gleznotāja Valentīna Zlidņa darbnīca”, kas veidota par godu mākslinieka 80 gadu jubilejai. Tā atrodas telpās, kur Valentīns Zlidnis savulaik dzīvojis un radījis, un kas 2018. gadā ir atjaunotas ERAF projekta „Rīteiropas vērtības”* ietvaros.

No šī gada sākuma notika darbs pie ekspozīcijas dizaina koncepcijas veidošanas. Tika apkopots Valentīna ģimenes dāvināto mākslinieka mantojums un uzsākts darbs pie istabas labiekārtošanas. Izstrādāti arī maketi bukletiem par mākslinieku un skatu kartiņām ar viņa darbiem. Koncepcijas autore - Marta Folkmane. Darbu veikšanā ir iesaistījies Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs, Marta, Mairita un Ivo Folkmaņi. Piemiņas istabas izveidi finansē Krāslavas novada dome. Ekspozīcija "Mākslinieka Valentīna Zlidņa darbnīca" būs apskatāma Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja darba laikā.

 

Papildus ir saņemts Latgales kultūras programmas finansējums projektam “Latgales gleznotāja Valentīna Zlidņa darbu animēta gleznojuma izveide topošajai memoriālajai istabai Krāslavas pils staļļos”, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži un Latgales reģiona attīstības aģentūra. Šo projektu plānots īstenot līdz šī gada oktobrim.

 

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

 

*Uzziņai: Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11.gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī.

Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets projektā ir 500 000 EUR, šis finansējums ieguldīts vērienīgos Krāslavas pils staļļu rekonstrukcijas darbos, kas veiksmīgi pabeigti šī gada maijā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Nepieciešamais papildu finansējums tika nodrošināts no Krāslavas novada domes budžeta.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook