Tika uzsākti darbi objektā ““Ceļš uz Šķipu gateri” pārbūve”

Tuvākajā laikā SIA “Ošukalns” uzsāks pašvaldības ceļa “Ceļš uz Šķipu gateri” (Aulejas pagasts) pārbūves darbus. Darbi notiek projekta 3.3.1.0/20/I/003 “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā”  ietvaros.

Projektā iekļautais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Aulejas pagastā. Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Pārbūves darbus ir plānots pabeigt līdz 2021.gada jūlija beigām. Saskaņā ar uzņēmēja iesniegto finanšu piedāvājumu pārbūves darbu kopējās izmaksas sastāda EUR 113 193.16. Pārbūves darbu tehnisko uzraudzību nodrošinās SIA “INRI”, bet autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts Rīga”.

Andris Rukmans,

Krāslavas novada dome

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook