Tika atsākti Indras ielas pārbūves darbi

Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, Krāslavā, Indras ielā, tika atsākti tās pārbūves darbi.

2020. gadā tika veikta atklāta iepirkuma procedūra un oktobrī noslēgts līgums par Indras ielas pārbūvi. Ziemas sezonas sākumā darbi tika apturēti un noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, lai pavasarī varētu turpināt būvdarbus.

Indras ielas pārbūve tiek veikta Krāslavas novada domes un ERAF finansēta projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 „Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros.

Indras ielas pārbūves darbi varētu radīt īslaicīgus sarežģījumus nokļūt līdz kādam galamērķim Indras ielā, bet pašvaldība cer uz iedzīvotāju un organizāciju sapratni, jo tas ir nākamais posms Indras ielas ražošanas teritorijas revitalizācijas darbiem un attīstībai, lai veicinātu tās pieejamību, uzņēmējdarbības izaugsmi un jaunu uzņēmumu interesi par Krāslavas novadu, kuri varētu radīt papildu darba vietas Krāslavā.

Indras ielas pārbūves ietvaros paredzēts veikt ceļa seguma atjaunošanu, lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi un apgaismojuma tīkla pārbūvi no Vienības ielas līdz Sporta ielai, kā arī pilnīgi jaunas apgaismojuma infrastruktūras izbūvi no Sporta ielas līdz Rēzeknes ielai.

Krāslavas novada pašvaldība cer, ka Indras ielas ražošanas teritorijas un Indras ielas pārbūves darbi motivēs arī privātpersonas sakopt un uzlabot savus un savu uzņēmumu īpašumus, kas pieguļ Indras ielai, lai kopīgi veicinātu pilsētvides attīstību un labklājību.

Aina Dzalbe,

projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook